Administration 

Finanslov 2019: Regeringen vil skabe vækst i Afrika og udvikling i nærområderne

PRM / Finanslov 2019: Regeringen vil skabe vækst i Afrika og udvikling i nærområderne

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet

Grundet væksten i dansk økonomi, faldende udgifter til flygtningemodtagelse i Danmark samt efterreguleringen vokser det beløb, som regeringen vil investere i udviklingslandene, med godt 1,1 mia. kr. i forhold til finansloven 2018.

"Jeg glæder mig over, at regeringens stramme udlændingepolitik virker. Den betyder, at vi skal bruge færre penge på danske asylcentre og i stedet kan investere i en bæredygtig udvikling i nogle af verdens fattigste lande og hjælpe mennesker til et håb om en fremtid, der hvor de bor", siger minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs.

Udgifterne til flygtningemodtagelse i Danmark, der kan opgøres som udviklingsbistand, er på finanslovforslaget for 2019 budgetteret til 494 mio. kr.- det laveste beløb afsat til flygtningemodtagelse siden 2010.

Regeringen har på finanslovsforslaget prioriteret et historisk stort beløb til humanitære indsatser i bl.a. flygtninges nærområder. På globalt plan er 68,5 mio. mennesker på flugt eller fordrevet fra deres hjem - det højeste antal nogensinde - og behovet for humanitær bistand i bl.a. nærområderne til konflikten i Syrien er massivt.

"Vi ved, vi kan hjælpe flere, når vi hjælper i nærområderne. Og når vi hjælper flygtninge og fordrevne i nærområderne, vil færre være fristet til at søge længere bort, f.eks. mod Europa. Derfor afsætter vi et rekordhøjt beløb - 2,6 mia. kr. - til humanitære indsatser i bl.a. nærområderne, " siger Ulla Tørnæs.

Håndtering af irregulær migration og bekæmpelsen af dens grundlæggende årsager er et omdrejningspunkt på finanslovsforslaget for 2019. Regeringen øger bl.a. bevillingen til at fremme samarbejdet med oprindelseslande om udsendelse af afviste asylansøgere, og bistanden til Afrika øges. Regeringen afsætter 1,72 mia. kr. til bilaterale landeprogrammer i Afrika i 2019 og der afsættes 75 mio. kr. til den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling under EU's Eksterne Investeringsplan med en øremærkning til Afrika. Endvidere afsætter regeringen et rekordstort beløb til Danida Business Finance på 500 mio. kr. til investeringer i infrastruktur i bl.a. Afrika.

"For langt størstedelen af Afrikas befolkning er den største udfordring ikke kriser og konflikter, men hverdagen. For dem er jobs og økonomiske muligheder dér, hvor de bor, afgørende for vejen ud af fattigdom og økonomisk migration. Vi kan derfor kun forebygge fremtidige migrationsstrømme fra Afrika mod Europa, hvis der sker økonomisk vækst og skabes jobs på det afrikanske kontinent. Og den indsats skal Danmark bidrage til, også af sikkerhedspolitiske grunde," siger Ulla Tørnæs.

På finanslovsforslaget har regeringen også afsat et rekordstort beløb på 715 mio. kr. til multilaterale indsatser til fremmer af kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.

"Ligestilling og styrkelse af kvinders rettigheder er nøglen til fattigdomsbekæmpelse, og desværre er indsatsen blevet endnu vigtigere i lyset af den amerikanske administrations beslutning om at stoppe al støtte til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Derfor styrker vi den danske indsats" siger Ulla Tørnæs.

Med finanslovsforslaget løfter regeringen også klimapuljen til 540 mio. kr. årligt - det højeste niveau nogensinde afsat på en finanslov. Dermed bidrager Danmark bl.a. til, at udviklingslandene kan leve op til forpligtelserne i klimaaftalen fra Paris.

"Med de 540 mio. kr. giver vi et massivt bidrag fra Danmark til at gennemføre Parisaftalen og sikre at udviklingslandenes energisystemer bliver mere bæredygtige. Vi byder ind med danske kompetencer, og det er der i høj grad behov for i udviklingslande, hvor klimaforandringerne nogle steder er med til at holde folk i fattigdom og hæmmer økonomisk vækst. Med 540 mio. kr. lægger vi op til at sætte ekstra tryk på indsatserne" siger Ulla Tørnæs.

Kontakt:

Presserådgiver Marie Dørup Olesen tlf.: +4561979020 email: mardor@um.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: