FAKTA: Mikroplast i det danske drikkevand
Det vides ikke præcist, hvad fund af mikroplast kan betyde for organismer. Nu undersøges drikkevandet.

Miljø- og Fødevareministeriet meddeler tirsdag, at der igangsættes en undersøgelse af, om der er mikroplast i det danske drikkevand.

Her er, hvad vi ved om mikroplast i drikkevandet:

* Definitionen på mikroplastik er plastikpartikler, som er mindre end fem millimeter store. De fleste stykker er dog langt mindre end en millimeter og kan ikke ses med det blotte øje.

* Mikroplastik kan være fragmenter af større affaldsstykker, men det kan også være små plastkugler.

* Plaststykkerne benyttes som råvarer i plastindustrien eller som ingredienser i personlige plejeprodukter såsom tandpasta, bodyscrub eller sminke. De kan også komme fra bildæk, maling og vejstriber.

* Mikroplast kan enten produceres bevidst og tilsættes eksempelvis kosmetik eller stamme fra nedslidning af større plastikstykker.

* Af det mikroplast der tilføres vandmiljøet vurderes én procent at stamme fra produceret mikroplast, mens resten vurderes at stamme fra slid.

* Man kender endnu ikke betydningen af mikroplast for levende organismer, men undersøgelser viser, at det ophobes i dyr igennem fødekæden.

* En pilotundersøgelse foretaget af et hold miljøteknologer fra Cphbusiness Laboratorie og Miljø har vist, at drikkevand fra 16 husstande i Københavnsområdet i gennemsnit indeholdt 18 stykker mikroplast per liter vand.

* Man ved ikke, om mikroplasten stammer fra forsyningsnetværket, rørføringen i bygningerne eller grundvandet.

* I et studie af drikkevandsprøver fra hele verden var 83 procent af prøverne forurenet med mikroplast. Prøverne er så spredte, at de kræver yderligere undersøgelse.

* Miljøstyrelsen er sammen med Aarhus Universitet ved at få udviklet en målemetode til mikroplast, der ventes klar i løbet af november.

Kilder: Naturvårdsverket, TT, DR Viden, orbmedia.org, Miljø- og Fødevareministeriet.

/ritzau/
via Listen To News