FAKTA: Fagforeninger stemmer om overenskomstaftale

Rekordmange lærere har stemt ved urafstemning om overenskomstresultat. Mandag kommer resultatet.

Efter at det tidligere på foråret lykkedes parterne på det offentlige område at lande overenskomstaftaler, har aftalerne været sendt til urafstemning blandt medlemmerne.

* Hos Danmarks Lærerforening har 77,8 procent af de cirka 55.000 stemmeberettigede medlemmer afgivet deres stemme.

* Det står klart, efter at den ti dage lange afstemningsperiode er lukket søndag klokken 16.

* Om det bliver et ja eller nej offentliggøres af Danmarks Lærerforening mandag.

* Fra mandag og de følgende dage ventes de øvrige forbund at offentliggøre resultatet af deres urafstemninger.

* Fagforeningerne har bestemt, at der skal et afstemningsresultat i hus for hver enkelt organisation. De har altså ikke benyttet sig af en mulighed for at kæde afstemningerne sammen.

* En sammenkædet afstemning ville have kunnet betyde, at et nej fra et enkelt fagforbund for eksempel på det kommunale område kunne overtrumfes, hvis øvrige forbund for kommunalt ansatte stemte ja.

* Hvis en organisation forkaster forliget, bryder en konflikt ud for det pågældende område.

Kilder: Danmarks Lærerforening, Ritzau.

/ritzau/