FAKTA: Det siger forskningen om klimaforandringer
Tæt på al klimaforskning vurderer, at de nuværende klimaforandringer er menneskeskabte.

Dansk Folkepartis klimaordfører, Mikkel Dencker, er ikke overbevist om, at klimaforandringerne er menneskeskabte.

Men den altovervejende del af klimaforskningen siger, at de er.

Her kan du læse mere om forskningsresultater:

* I 2013 kom et tværgående studie af cirka 4000 videnskabelige artikler publiceret over 20 år frem til, at 97,1 procent af klimaforskningen vurderer klimaforandringerne til at være et resultat af menneskelig aktivitet. Ud af de tusindvis af artikler stillede kun 83 spørgsmål ved den videnskabelige konsensus.

* For nylig offentliggjorde et internationalt forskerhold et studie, der peger på, at den internationale målsætning om at begrænse temperaturstigningerne til to grader slet ikke er tilstrækkeligt. Det åbner døren for dominoeffekter i form af en række ustoppelige naturlige fænomener, der kan få Jordens gennemsnitstemperatur til at skyde i vejret helt op til fire-fem grader.

* Studiet konkluderede også, at det globale samfunds ageren i det kommende årti eller to får afgørende indflydelse på klodens udvikling de næste 10.000 til 100.000 år.

* I 2013 udgav FN's klimapanel sin femte hovedrapport. I den forbindelse skrev Danmarks Meteorologiske Institut blandt andet:

- Klimasystemets opvarmning er utvetydig, og siden 1950'erne er mange af de observerede ændringer uden fortilfælde over årtier og helt op til årtusinder.

- Hvert af de seneste årtier har været tiltagende varmere ved jordens overflade end noget forudgående årti siden 1850.

- Menneskets indflydelse på klimasystemet er tydelig. Dette fremgår klart af de stigende koncentrationer af drivhusgasser i atmosfæren, den positive strålingspåvirkning, den observerede opvarmning og forståelsen af klimasystemet.

* Også det amerikanske rumfartsagentur, Nasa, skriver på sin hjemmeside, at hovedårsagen til den nuværende globale opvarmning er, at mennesker øger drivhuseffekten.

Kilder: Information, DMI, Ritzau, Nasa.

/ritzau/
via Listen To News