FAKTA: Det betyder forvaring

Herstedvester Fængsel i Albertslund fotograferet i september sidste år. Her afsoner flere, som har fået en forvaringsdom. (Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/arkiv/Scanpix)

En 39-årig mand er fredag blevet idømt forvaring for en lang række trusler mod blandt andet fængselsbetjente.

Hvis en forbryder ikke er sindssyg eller på anden måde uegnet til straf, kan personen dømmes til indespærring på ubestemt tid på to forskellige måder:

Fængsel på livstid og forvaring.

Fredag har Københavns Byret idømt den 39-årig Jimmy Benjamin Fossheim forvaring for en lang række dødstrusler, som han har fremsat mod blandt andet politifolk, fængselsbetjente og mod folk i moskéer, hvor han også medbragte knive.

Læs om hvad forvaring er her:

* En dom til forvaring er ligesom livstid en frihedsberøvelse på ubestemt tid.

* Forvaring forveksles ofte med anbringelse. En af forskellene er, at en anbringelsesdom gives til sindssyge personer og afsones på et sygehus, mens en forvaringsdom afsones i et fængsel.

* Teknisk set er forvaring ikke en straf, men en foranstaltning, der skal beskytte samfundet mod meget farlige personer.

* Forvaring gives i tilfælde, hvor personernes forbrydelse ikke i sig selv er så grov, at eksempelvis fængsel på livstid er aktuel, men hvor risikoen ved at sætte en udløbsdato på straffen vurderes til at være for stor.

* Retten kan for eksempel vurdere, at en dom på nogle års fængsel til en farlig voldtægtsmand er uhensigtsmæssig, fordi der på domstidspunktet er risiko for, at den dømte vil fortsætte sin kriminalitet efter løsladelse.

* Efter højst tre år skal en psykiater i fængslet vurdere, om der er grundlag for at iværksætte en løsladelse. Den vurdering skal foretages igen efter højst et år og så fremdeles. Afgørelsen ligger dog suverænt hos domstolene.

* I modsætning til en livstidsdom er der i teorien altså ingen nedre grænse for, hvor længe en forvaringsdømt skal sidde i fængsel.

* Den seneste opgørelse over forvaringsdømte viser, at de gennemsnitligt sidder 14 år og syv måneder i fængsel. Ligesom livstidsdomme kan afsoningstiden dog variere betragteligt.

* Sidste år oplyste Kriminalforsorgen, at den person, der havde siddet længst, på det tidspunkt havde tilbragt 21 og et halvt år i sin celle.

* For øjeblikket afsoner cirka 67 personer en forvaringsdom.

* De fleste forvaringsdømte afsoner i Herstedvester Fængsel vest for København.

Kilder: Ritzau, Straffeloven, Kriminalforsorgen, anklagemyndigheden og Herstedvester Fængsel.

/ritzau/