Fagforening: Ingen malere ryger på støtten
Fagforening garanterer, at ingen malere ender på kontanthjælp efter 1. januar. Foto: Colourbox
Malernes Fagforening har besluttet, at ingen medlemmer skal på kontanthjælp, når dagpengeperioden halveres 1. januar

Malere på dagpenge behøver ikke længere frygte for levebrødet og terminen efter 1. januar.

Ingen medlemmer af Malernes Fagforening falder nemlig ud af dagpengesystemet som følge af halveringen af dagpengeperioden.

Det er besluttet i fagforeningens bestyrelse og beslutningen følges nu op i foreningens daglige ledelse, der vil tage en samtale med hvert enkelt medlem, som er i farezonen, og følge dem uge for uge.

- Vi har ikke sagt til medlemmerne, at nu garanterer vi dem ditten-datten. Men vi har garanteret dem, at ingen bliver sendt på kontanthjælp, siger formand for Malernes Fagforening, Bo Rosschou til Newspaq.

I praksis vil fagforeningen på deres ledelsesmøder hver onsdag morgen sammenholde en aktuel liste over de fagforeningsmedlemmer, som er i risikozonen, med aktuelle jobmuligheder fra firmaer, som ringer efter folk.

- Vi kan selvfølgelig ikke finde et ledigt job til alle blot ved at knipse med fingrene, men vi er overbeviste om, at målet nok skal nås inden 1. januar, hvis vi sætter alle kræfter ind og iværksætter en målrettet indsats, hvor både vi og medlemmerne er aktive, siger han.

Går udbuddet af malerjob ikke op med efterspørgslen fra ledige medlemmer, er fagforeningen ikke afvisende over for at kigge andre steder hen.

- Opstår der en situation, hvor det er problematisk at få et medlem i arbejde som maler, så vil vi bruge ressourcerne på at finde alternative muligheder, siger Bo Rosschou, men slår samtidig fast:

- Heldigvis er der, trods en vis afmatning i byggeriet, fortsat nye ansættelser hver eneste dag i virksomhederne, til kortere eller længerevarende opgaver.

30-40 medlemmer er i farezonen, hvis ikke deres situation ændres indenfor de næste fem måneder.