Færre krav til private børnepassere
De private dagplejere er ikke underlagt samme pædagogiske krav som de kommunale dagplejere. Foto: Colourbox.com
Private dagplejere skal ikke levere pædagogiske læreplaner, og de får ikke de samme tilsyn som kommunale dagplejere.

Haven skal være indhegnet, der må ikke være guldfiskebassin og en række andre regler om indretning af hus og have skal overholdes, hvis man vil passe børn i sit hjem. Men ud over det, er der intet til hinder for at nedsætte sig som privat børnepasser.

I modsætning til kommunale dagplejere så er de private børnepassere nemlig ikke underlagt krav om pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger, ligesom de heller ikke får de samme systematiske pædagogiske tilsyn som kommunale dagplejere. Dermed er der stor forskel på, hvad kommunale og private dagplejere skal opfylde for at få lov at passe børn.

Jakob Sølvhøj, der er formand for pædagogisk sektor i FOA, understreger, at der er mange meget dygtige private børnepassere, og at han derfor ikke mener, deres tilbud per definition er ringere. Men det er et problem, at der ikke er de samme kvalitetskrav til de private.

"Der er utvivlsomt rigtig mange meget kompetente private dagplejere, men i den anden ende af skalaen kan man sige, at selvom man ikke kan blive godkendt som kommunal dagplejer, så har man ret til at etablere sig som privat dagplejer," siger Jakob Sølvhøj til Newspaq.

De meget færre krav til de private dagplejere kan i sidste ende betyde, at det tilbud bliver ringere end det kommunale, forudser Jakob Sølvhøj.

"Selvom den enkelte private dagplejer kan være rigtig dygtig, så vil der være en tendens til, at den samlede private dagpleje ikke opfylder de samme kvalitetskrav som den kommunale dagpleje," siger han.

I øjeblikket nedlægger flere kommuner de kommunale dagplejepladser, men i stedet nedsætter en del sig som private dagplejere. Kommunens besparelse er derfor mindre, end kommunerne måske måtte ønske, da de også skal yde økonomisk støtte til den private pasning.