Få overblikket: Det ved vi om finanslovsudspillet

PLUS Sidste finanslov før valget: Fem nedslag (Foto: Mads Claus Rasmussen/arkiv/Ritzau Scanpix)

Regeringen præsenterer torsdag sit finanslovsforslag for 2019. Det er det sidste inden næste folketingsvalg.

Regeringens udspil til finansloven for 2019 bliver fremlagt torsdag, men i løbet af den seneste uge er dele af udspillet blevet præsenteret drypvist i en række medier.

Her er det, vi foreløbig ved om udspillet til fordelingen af statens mange milliarder kroner:

* Udsatte børn: Over de kommende fire år prioriteres én milliard kroner til udsatte børn. Heraf går 760 millioner kroner til flere pædagoger i vuggestuer med børn fra sårbare familier.

* Museer og teatre: Der afsættes 100 millioner kroner årligt over en fireårig periode til en række kulturelle initiativer. Blandt andet går pengene til museer og en kulturel undervisningsindsats for landets 4.-klasser.

* Psykisk syge: Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner årligt i permanente midler til borgere med de sværeste og mest invaliderende psykiske lidelser.

* Ældres ensomhed: Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner om året i fire år til bekæmpelse af ensomhed, sorg og depression blandt ældre - i alt 400 millioner kroner.

* Humanitært bidrag: Regeringen vil afsætte 2,6 milliarder kroner til det humanitære bidrag, der typisk går til verdens brændpunkter, i 2019. Der lægges i alt op til, at man bruger 1,1 milliarder kroner mere på hjælp til udviklingslandene. Dansk udviklingsbistand vil lande på cirka 0,7 procent af bruttonationalindkomsten.

* Kystsikring: Der afsættes flere penge til at sikre den jyske vestkyst fra 2020. I de nuværende fire fællesaftaler med syv kommuner, der udløber i år, er der afsat knap 97 millioner kroner årligt på finansloven. Det beløb vil man lade stige til knap 185 millioner kroner årligt fra 2020 til 2024. I 2019 forlænges de nuværende aftaler.

* Ankestyrelsen: Regeringen vil tilføre Ankestyrelsen 35 millioner kroner ekstra i 2019 for at nedbringe lange sagsbehandlingstider.

* Gastronomiske investeringer: Regeringen vil afsætte 10 millioner kroner om året de næste fire år til at fremme dansk gastronomi.

* Affaldsgebyr: Regeringen vil blandt andet af med et administrationsgebyr for affaldshåndtering. Der foreslås afsat 40 millioner kroner i 2019 til arbejdet med at justere regler, der skal lette byrder for erhvervslivet.

* Hpv-vaccine til drenge: Regeringen foreslår, at alle 12-årige drenge skal tilbydes gratis hpv-vaccine, der forebygger forskellige former for hpv-kræft. Sundhedsministeren foreslår af afsætte 40 millioner kroner til dette.

* Skats it: 70 af Skats omkring 200 it-systemer er forældede og skal derfor erstattes. Regeringen foreslår at afsætte 600 millioner kroner til opgaven.

* Arveafgift: Både Liberal Alliance og Konservative har haft et ønske om at få lettet arveafgiften i finansloven, men Dansk Folkeparti har sagt klart nej til regeringen, og det kommer således ikke med i finansloven.

* Generationsskifte: Der står i regeringsgrundlaget, at afgiften for generationsskifte i virksomheder skal fjernes frem mod 2025. Den kommer i denne omgang dog ikke til at falde yderligere end til de 15 procent, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om i finansloven for 2016.

* Tour de France-start i Danmark: Regeringens finanslovsforslag indeholder en bevilling på 17 millioner kroner til det interessentskab, der står for at afvikle den danske del af Tour de France i 2021.

* Billigere el til sommerhusejere: Lavere elafgifter kan komme cirka 45.000 sommerhusejere til gavn. Ifølge regeringens forslag vil en gennemsnitlig sommerhusejer med elvarme slippe cirka 5000 kroner billigere på elregningen om året.

* Grænsehandel: Der afsættes 135 millioner til en afgiftspakke rettet mod grænsehandel. I alt afsættes 400 millioner til lavere afgifter.

* Højere fribeløb til studerende: Regeringen vil hæve det beløb, studerende må tjene ved siden af SU'en, med 1000 kroner om måneden.

* H.C. Andersen: Regeringen vil afsætte fem millioner kroner til et H.C. Andersen Art Center, der skal ligge på Lerchenborg Gods ved Kalundborg.

* Omprioriteringsbidrag: Regeringen vil droppe de udskældte besparelser på undervisning, uddannelse og kultur - det såkaldte omprioriteringsbidrag på to procent - fra 2022.

Kilder: Politiken, Jyllands-Posten, Børsen, PolicyWatch, Kristeligt Dagblad, TV2, TV2 Øst og DR.

/ritzau/