Elever frygter at blive dårlige til matematik
Allerede nu ved elever og lærere, at der ikke bliver nogen mundtlig afgangsprøve i matematik. Det skader motivationen.

Ingen elever fra 9. klasse vil til sommer blive bedt om at redegøre for Pythagoras’ læresætning til en mundtlig prøve. For der bliver ingen mundtlig afgangsprøve i matematik. Det ved både elever og lærere allerede nu.

Matematik er nemlig ikke et af de tre fag, som eleverne efter en ny ordning obligatorisk skal eksamineres i mundtligt. De tre obligatoriske fag er dansk, engelsk og fysik/kemi, og derudover skal folkeskolens afslutningsklasser op til yderligere to prøver, som udtrækkes fra en naturvidenskabelig- og en humanistisk gruppe. Men i år bliver ingen mundtlige prøver ud over de tre obligatoriske fag, fordi der ikke er tildelt tid til de lærere, der skal gennemføre eksaminerne.

Og det skaber stor bekymring hos både lærere og elever.

»Jeg er meget frustreret over, at matematik ikke får mulighed for at være afgangsprøve-fag. Det burde være blandt de obligatoriske fag,« siger formanden for Danmarks Matematiklærerforening, Lene Christensen.

Selv om eleverne til sommer skal til skriftlig prøve i matematik, frygter Lene Christensen, at den manglende mundtlige prøve vil gå ud over lærere og elevers motivation.

»Vi har gjort meget ud af at sige, at lærerne skal fortsætte undervisningen, som de plejer. Men jeg frygter, at fokus vil blive flyttet til den skriftlige prøve. Vi ved, at det betyder noget for både lærere og elever, når der er en prøve. Det gør, at der bliver strammet lidt ekstra op,« siger hun.

Også eleverne er utilfredse med den nye ordning.

»Vi så helst, at man kom til prøve i mundtlig matematik, når det er et fag, der bliver lagt så meget vægt på i undervisningen. Nu kommer prøven ikke til at afspejle den undervisning, vi rent faktisk har haft,« siger formanden for Danske Skoleelever, Anemone Birkebæk, og tilføjer:

»Skrækscenariet er, at eleverne ikke prioriterer matematik lige så højt som tidligere og for eksempel ikke tager noter, fordi det ikke er et mundtligt prøvefag.«