Efter nyt strakspåbud på Lindegården: ”Det næste blod er på politikernes hænder”

- Det næste blod er på politikernes hænder. Lige nu sidder de på dem,” siger Dennis Kristensen. Her Bocenter Lindegården, hvor den 57-årige social- og sundhedsassistent Vivi Nielsen blev slået ihjel af en beboer. (Foto: Foto: Scanpix/arkiv)

Ansatte er fortsat i fare på Lindegården.

”En beboer truer med at skære halsen over på en ansat ved at køre sin finger henover halsen, mens en anden beboer har sagt ”hvem mon bliver den næste, der skal dø?”

Sådan står der i en ny rapport fra Arbejdstilsynet, der har besøgt det socialpsykiatriske bosted Lindegården i Roskilde en måned efter, at den 57-årige social- og sundhedsassistent Vivi Nielsen blev slået ihjel af en beboer.

I rapporten, som Avisen.dk er i besiddelse af, afsløres det, at faren for, at personalet udsættes for psykisk og fysisk vold, fortsat er så alvorlig, at Arbejdstilsynet igen giver arbejdsgiveren, Københavns Kommune, et strakspåbud.

Påbuddet skal efterkommes ”straks” og senest på tirsdag skal Lindegården oplyse om, hvad man har gjort for at sikre de ansattes helbred.

Den nye sag kommer efter, at Avisen.dk de seneste uger har dokumenteret, hvordan medarbejdere bliver truet på livet, nikket skaller og revet i håret på en lang række døgninstitutioner og bosteder.

Fakta: Alvorlig voldsepisode 13. april på Lindegården

”Tre ansatte blev overfaldet af en beboer. Da beboeren begynder at sparke en dør ind til Hus 8, trykkes der alarm, hvorefter ansatte fra de øvrige huse løber til Hus 8.

På vejen møder de beboeren, som angriber tilfældige ansatte. Én ansat bliver svunget voldsomt ind i væggen, en anden ansat spænder beboeren ben for og kyler efterfølgende en telefon efter, mens en tredje ansat bliver svunget ind i vinduerne, hvorefter hun flygter ind i Hus 5, hvor beboeren får fat i hende og skubber hende voldsomt ind i en kommode.

De tre ansatte fik tildelt så voldsomme slag og spark, at de efterfølgende blev bragt på skadestuen”

Kilde: Arbejdstilsynet

UDVID

Springer op og falder ned

De nye sager ryster formanden for FOA, Dennis Kristensen.

- Det er forfærdeligt, at det en måned efter dødsulykken viser sig, at det grundlæggende problem med forkerte beboere på forkerte steder, fortsat er uløst. Det er helt urimeligt, siger Dennis Kristensen til Avisen.dk.

Han mener, at Arbejdstilsynet kommer til kort, når det viser sig, at kommune og region kan ”springe op og falde ned” på strakspåbud.

- De får bare en skideballe med jævne mellemrum, men siger så ”at de jo ikke kan lukke os”, siger FOA-formanden, der opfordrer til, at offentlige virksomheder på lige fod med private virksomheder også bør kunne lukkes, indtil den pågældende risiko er håndteret.

Ustabilt samarbejde

Arbejdstilsynets nye rapport viser også, at samarbejdet mellem region og kommune ”fortsat er ustabilt”.

Det er både Socialborgmester i Københavns Kommune, Jesper Christensen (S), og regionsrådsformand i Regions Sjælland, Jens Stenbæk (V), enige i. Læs mere om det og parternes reaktion på strakspåbuddet her.

Dennis Kristensen kalder samarbejdsvanskelighederne for et abespil, som politikerne på Christiansborg nu må afbryde.

- Først og fremmest skal de stærkt udadreagerende og potentielt farlige beboere væk fra bostederne til et sted, der kan rumme dem, og hvor de kan få hjælp. Det skal ikke ske om to uger. Det skal ske nu. Det næste blod er på politikernes hænder. Lige nu sidder de på dem,” siger Dennis Kristensen.

Beboere indlagt

Københavns Kommune afviser over for Avisen.dk, at der er tale om et "abespil". Kommunen forklarer, at man ikke kan løfte opgaven indenfor den lov, man arbejder under.

Kommunen oplyser desuden, at Socialforvaltningen har identificeret 12 beboere, der vurderes som uegnede til at bo på et åbent bosted, som Lindegården.

”Men København kan hverken flytte eller indlægge disse mennesker. Derfor er Region Sjælland og Kriminalforsorgen blevet bedt om at gennemgå sagerne akut. Lige nu er ni af de 12 indlagt i regionens psykiatri. Men de kommer ud igen, og så er situationen uændret. Derfor foreslår Københavns Kommune at der laves en ny type institutioner, der er specialiseret til denne vanskelige gruppe psykisk syge med misbrug, og Socialborgmesteren har opfordret Sundhedsminister Sophie Løhde til at handle hurtigt,” lyder det.