Efter fem ansatte blev dræbt på fire år: Genopretningsplanen er sat i værk

Drabet på en sosu-asssistent satte gang i den politiske debat om sikkerheden for ansatte og beboere på landets psykiatriske bosteder. Nu er 150 nye pladser for mennesker med svære psykiske lidelser og misbrugsproblemer placeret.
- Vi gør det i erkendelse af, at hidtidige indsatser er slået fejl, siger Charlotte Josefsen, psykiatridirektør i Region Syddanmark, om etableringen af 150 nye psykiatriske pladser.
- Vi gør det i erkendelse af, at hidtidige indsatser er slået fejl, siger Charlotte Josefsen, psykiatridirektør i Region Syddanmark, om etableringen af 150 nye psykiatriske pladser. Foto Henning Bagger/Scanpix

Det ligger nu fast, hvor de omdiskuterede 150 nye pladser i behandlingspsykiatrien til patienter med svære psykiske lidelser skal placeres. 

Knap en tredjedel af pladserne vil blive etableret i Region Hovedstaden, men resten fordeles på psykiatriske afdelinger i landets øvrige regioner. Danske Regioner har netop skrevet til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og meddelt fordelingen af pladserne.   

Sådan fordeles de 150 nye psykiatriske pladser

Sådan bliver de 150 nye psykiatriske pladser fordelt i regionerne: 

 

Region Hovedstaden: 47

Region Sjælland: 23

Region Syddanmark: 32

Region Midtjylland: 32

Region Nordjylland: 16

Region Hovedstaden forventer, at alle 47 pladser placeres i Frederikssund. Region Sjælland vil tage imod de 23 patienter i Vordingborg. Region Syddanmark står for 32 pladser, men etablerer af kvalitetsmæssige grunde kun 31: 15 i Vejle og 16 Esbjerg. I Region Midtjylland etableres der syv midlertidige pladser i Risskov og 14 i Viborg. De syv pladser i Risskov flyttes i november/december 2018 til det nybyggede Psykiatriske Center i Skejby og udvides samtidig til 16 pladser. Pladserne i Viborg flyttes i 2020 permanent til det nybyggede sygehus i Gødstrup. Region Nordjylland placerer alle 16 pladser i Brønderslev.

Ifølge Danske Regioner vil de 106 pladser være etableret i løbet af første halvår 2018. Stort set alle pladser ventes at være etableret ved udgangen af 2018.

UDVID

I Region Syddanmark, som skal huse 32 pladser, er psykiatridirektør Charlotte Josefsen godt i gang med at etablere de første 15 i Vejle. De nye tilbud giver en unik mulighed for at samle det bedste fra flere forskellige behandlingsformer under ét tag, mener hun:

- Vi skal skabe nye, sammenhængende forløb for borgeren, hvor planen er synkroniseret mellem alle parter allerede ved indskrivelsen. Vi gør det i erkendelse af, at hidtidige indsatser er slået fejl, siger Charlotte Josefsen.

Sosu blev knivdræbt

De nye pladser er målrettet borgere, der både slås med svære psykiske lidelser og misbrugsproblemer. Det var drabet på sosu-asssistenten Vivi Nielsen, der for alvor satte gang i den politiske debat om sikkerheden for ansatte og beboere på landets psykiatriske bosteder.

Da hun i 2016 blev stukket ihjel af en psykisk syg beboer på Center Lindegården i Roskilde,  var der tale om det femte drab på en en ansat på den type bosteder over fire år.

Selv om de nye pladser er skabt på en ulykkelig baggrund, lægger Charlotte Josefsen vægt på, at det ikke må overskygge det opbyggende arbejde, der nu er i gang i regionerne.

- Vi er meget optagede af, at vi ikke vil hænge fast i historien om, hvorfor pladserne er skabt. Hvis vi hænger fast i retorikken om, at de er skabt på baggrund af tidligere ulykkkelige sager, hvordan gør vi det så attraktivt for borgerne at komme ind i de tilbud, siger Charlotte Josefsen, der står i spidsen for Danske Regioners koordinerende arbejde med indholdet i de nye pladser.

Søger medarbejdere

40 ledige stillinger er i øjeblikket slået op i Region Syddanmark, hvor planen er at være klar til de første patienter til marts. Det kommende hold vil bestå af læger, sygeplejersker, socialpædagoger, psykologer, socialrådgivere, misbrugsbehandlere, sosu-assistenter og lægesekretærer. Interessen for jobbene er især stor blandt socialpædagoger.

Ifølge psykiatridirektøren er der tale om 'relativt pænt normerede tilbud'.

- Det, vi hører fra ansøgerne, er, at de søger, fordi der her er mulighed for at skabe længerevarende relationer og komme tættere på, fordi borgerne er indlagt i tre, seks eller flere måneder, siger Charlotte Josefsen.

Hun lægger ikke skjul på, at der formentlig bliver en del udskiftning i personalet det første år.

- Vi kommer givetvis til at fejle, for vi finder jo vores ben, samtidig med at vi etablerer os. Nogle vil søge med en bestemt forventning, og så viser jobbet sig at være noget andet, siger psykiatridirektøren.

Sikkerhed er vigtig

Netop fordi de 150 pladser er etableret som konsekvens af en række tragiske hændelser på landets bosteder, er sikkerheden på de nye afdelinger en særlig udfordring. Charlotte Josefsen taler om vigtigheden af 'en høj sikkerhedskultur', hvor medarbejdernes roller på forhånd er fastlagt, hvis der skulle opstå en krisesituation.

- Vi har gode, gedigne alarmsystemer og retningslinjer for, hvordan man løber til en alarm. Vi bruger hele februar på at arbejde med sikkerhed, konflikthåndtering og med risikovurderinger af borgere. Hvis vi ikke har sikkerhedsprogrammet på plads, vil vi være for sårbare, siger Charlotte Josefsen. 

I Socialpædagogernes Landsforbund ser formand Benny Andersen frem til etableringen af de 150 pladser med blandede følelser:

- Jeg er spændt, skeptisk og bekymret. Med de 150 pladser løser vi et akut problem, men tilbudet kan ikke stå alene, siger formanden for de 39.000 socialpædagoger og efterlyser 'et massivt løft af hele socialpsykiatriens tilbud'.

Det afgørende for det nye tilbuds succes er, at der bliver opbygget stærke faglige miljøer på afdelingerne, mener Benny Andersen.

- Jeg har tiltro til, at det vil ske. Vi er bare nødt til at have det lange lys på også. Hvis man ikke grundlæggende tager fat på problemet med vold, bliver vi ved med at producere utrygge borgere, som kan være farlige, siger Benny Andersen. 

 

De 150 særlige psykiatriske pladser

Patienter, der kommer i behandling på de nye psykiatriske afdelinger, vil være indlagt på frivillig basis. De vil frit kunne forlade afdelingen og fortsat være en del af det omgivende samfund.

Som indlagt skal patienterne følge en fastlagt husorden, hvor knive vil være bandlyst. Personalet har mulighed for at gennemføre visitationer.

Landets kommuner visiterer borgerne til indlæggelse og betaler 80 procent af udgifterne hertil. Flere organisationer kritiserer, at patienter risikerer at miste deres bolig, mens de er indlagt. Det kan ske, hvis borgerens kommune ikke vil finansiere et bosteds-plads under indlæggelsen.  

I første omgang måtte regeringen trække sit forslag, fordi kritikere mente, at loven ville medføre unødig brug af tvang. 

Alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten står bag aftalen om de 150 pladser. 

UDVID

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.