DF og S vil sætte en stopper for uddannelsesbesparelser

Dansk Folkeparti mener nu, at de årlige besparelser på to procent på uddannelser skal have en udløbsdato. S vil også stoppe omprioriteringsbidraget.

Indholdstilbud fra Magisterbladet distribueret af Ritzau.

INFO: Anvendelse af Ritzaus ekstratjeneste og materiale herfra forudsætter accept af vilkårene i bunden af denne meddelelse.

**** RITZAU EKSTRA ****

Flertallet bag regeringens fortsatte sparekrav på to procent om året på uddannelsesområdet ser ud til at være væk forud for efterårets finanslovsforhandlinger. Det skriver Magisterbladet.
DF, der i fire år har været en del af flertallet bag to-procents besparelserne på såvel ungdoms- som de videregående uddannelser, melder nu at besparelserne har en udløbsdato.
”Jeg lytter til de bekymringer, som bliver rejst af fagfolk på uddannelsesinstitutionerne, og jeg kan høre, at vi er ved at nå grænsen for, hvor mange penge der kan trækkes ud af systemet, uden at det går ud over kvaliteten”, siger Jens Henrik Thulesen Dahl til Magisterbladet.
Omprioriteringsbidraget eksisterede også under den forrige regering, men her fik pengene lov at blive i systemet til politisk prioriterede indsatser, forklarer Christine Antorini, der er tidligere undervisningsminister og nuværende formand for Folketingets uddannelsesudvalg. I juni gav hun det løfte, at socialdemokraterne vil stoppe grønthøsteren, hvis partiet kommer i regering.
”Vi var en uddannelsesregering under Thorning, og vi bliver en uddannelsesregering igen. Det er det, vi går til valg på”, siger Christine Antorini til Magisterbladet.
Hverken S eller DF vil imidlertid love at rulle de besparelser tilbage, som allerede er gennemført.
For DF´s Jens Henrik Thulesen Dahl er den vaklende økonomi under de mindre udbudssteder et yderligere argument for at sætte en udløbsdato på grønthøsterbesparelserne.
”Uddannelsesområdet har i tre år kunnet effektivisere på fornuftig vis. Det bliver ikke et krav fra os ved de kommende finanslovsforhandlinger, at gennemførte besparelser skal rulles tilbage. Men vi skal blive enige om, hvornår nok er nok,” fastslår Jens Henrik Thulesen Dahl.
På professionshøjskolerne får signalerne fra Christiansborg en lidt blandet modtagelse.
”Hvis vi får lidt luft af politikerne, vil vi først og fremmest styrke undervisningen. Men jeg bemærker skyndsomt, at et stop jo ikke giver os flere penge”, siger Stefan Hermann fra Københavns Professionshøjskole til Magisterbladet.
”Åh, det ville være skønt!”, kommer det spontant fra Birthe Friis på UC syd:
”Så ville vi først og fremmest fokusere intenst på efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne; der stilles så mange nye krav fx inden for teknologiområdet, STEM-området og chancelighedsområdet, så at få mulighed for en fokuseret indsats her ville hjælpe os meget nu og i årene fremefter,” uddyber hun.

https://www.magisterbladet.dk/news/2018/august/dfogsomprioriteringsbidragharenudloebsdato

Redaktionel kontakt:

Jakob Elkjær

tlf.: +4530549640

e-mail: je@dm.dk

Magisterbladet