Danske krematorier er underbelagt
Der er for mange ovne og for få døde. Et nyt forslag vil gøre det af med en stor del af de danske krematorier.

Danske krematorieovne ligger tomme og kolde hen, fordi der ikke dør danskere nok til at fylde dem.

I en ny rapport slår en arbejdsgruppe under Kirkeministeriet fast, at mere end en fjerdedel af kapaciteten på krematorierne ikke bliver udnyttet. Derfor skal en del af ovnene lukkes.

»Krematorievirksomheden har aldrig været reguleret centralt, og krematorierne er opstået efter lokale behov. Men hvis man ser overordnet på det, er der en uudnyttet kapacitet på 27 procent,« siger Finn Langager Larsen, kommitteret i Kirkeministeriet.

Hvis en kremeringsovn skal udnyttes optimalt, skal der brændes 1.300 lig om året i den. Det gør de danske krematorieovne langt fra, og der er heller ikke udsigt til, at de kommer til det.

»De næste tyve år er det de små årgange, der når dødsalderen. Når der er færre, der dør, er der også færre, der skal kremeres. Derfor har vi i arbejdsgruppen ment, at der ikke er nogen grund til at have en så stor uudnyttet kapacitet på krematorierne,« siger Finn Langager Larsen.

Forslaget er nu i høring, men hvis det bliver til virkelighed, vil de danske borgere få det at mærke: Bedemandsregningen kan blive dyrere, fordi rustvognen skal tilbagelægge flere kilometer mellem kirke og krematorium. Og så lægger arbejdsgruppen op til, at krematorierne fremover mister statstilskuddet, og det kan betyde højere brugerbetaling.

For samfundet kan det godt betale sig at skære ned på antallet af krematorier. Der skal nemlig indkøbes nye filtre til krematorierne, og med det nuværende antal løber udgiften op i 150 millioner kroner. Der er 31 krematorier i Danmark med i alt 43 ovne. 21 krematorier drives af menighedsrådene under folkekirken og 10 drives af kommunerne.