Dansk Erhverv støtter Venstres 10. klasse-forslag

Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen, støtter ikke op om Venstres forslag. (Foto: Foto: Asger Ladefoged/Scanpix)

Venstre vil flytte de kommunale 10. klasser til erhvervsskolerne. Dansk Erhverv hilser forslaget velkommen.

Dansk Erhverv støtter Venstres forslag om at flytte de kommunale 10. klasser til erhvervsskolerne.

- Der er brug for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og alle gode tiltag, der bidrager til det, hilser vi velkommen, herunder også Venstres tanker, siger Claus Olsen, uddannelseschef i Dansk Erhverv.

Med en ansøgerandel på 18,5 procent sidste år er der langt til den politiske målsætning om, at 30 procent skal vælge en erhvervsskole efter endt grunduddannelse i 2025.

Venstre håber derfor, at forslaget vil få flere unge til at vælge en erhvervsskole, fordi de får en tættere tilknytning til den.

En ændring af den kommunale 10. klasse er dog langt fra nok i forhold til de ændringer, der er behov for i grundskolen, mener Dansk Erhverv.

- For os er det afgørende, at det praktiske og anvendelsesorienterede får en langt mere fremtrædende plads i udskolingen.

- Ikke bare som valgfag, temauger og projekter, men reelt indarbejdes og gives en central placering i den eksisterende og obligatoriske fagrække i skolen, siger Claus Olsen.

Mens der på erhvervsskolerne og i Dansk Erhverv er stor begejstring for forslaget, så ser formanden for Skole og Forældre, Mette With Hagensen, noget anderledes på det.

- Vi synes ikke, det er en god idé. Vi tænker ligesom Landsforeningen af 10. Klasseskoler, at 10. klasse skal rette sig bredt mod alle ungdomsuddannelser.

- Derfor vil det være et kedeligt signal at sende, hvis 10. klasse nu kun kan tages på en erhvervsuddannelse, siger Mette With Hagensen.

Hvem der skal drive 10. klasserne fremover, skal der forhandles om, når et analysearbejde i løbet af foråret har kortlagt tilslutningen til erhvervsuddannelserne.

/ritzau/