Dårligt nyt til særlige kræftpatienter - Venter uger på behandling

Overordnet venter patienter kortere tid på at komme i kræftbehandling, viser ny rapport. (Foto: Foto: Morten Stricker/arkiv/Scanpix)

En rapport fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at det for enkelte kræftformer halter med behandling til tiden.

I det store hele er det lykkedes hospitalerne at nedbringe den tid, som kræftpatienter venter på at komme i behandling. Men ser man på enkelte kræftformer, er billedet et andet.

Det viser Sundhedsdatastyrelsens analyse af kræftpakkeforløbene.

I rapporten sætter Sundhedsdatastyrelsen for første gang tal på, hvor lang tid kræftpatienterne rent faktisk venter, når det ikke lykkes sygehusene at få dem i behandling til tiden.

Her fremgår det, at flere patienter generelt kommer hurtigere gennem deres kræftforløb end tidligere.

Men ifølge rapporten oplever nogle patienter store forsinkelser - især patienter med kræft i urinvejene er hårdt ramt.

Når det gælder blærekræft, måtte 284 patienter i 2016 således vente længere end den anbefalede tid, og heraf ventede 161 patienter i ekstra 16 dage eller mere.

Samme år måtte 183 patienter med nyrekræft vente længere end den anbefalede tid, og heraf ventede 103 af dem i ekstra 16 dage eller mere.

Tallene får Kræftens Bekæmpelse til at kritisere behandlingen.

- Vi har tit hørt, at tidsfristerne overskrides med en dag elle to. Men undersøgelsen viser, at det ofte er mere end det.

- Det er helt uacceptabelt, at tidsfristerne for så mange patienter kan blive overskredet med 16 dage eller mere, når vi ved, at kræften udvikler sig i ventetiden, siger Leif Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Rapporten dækker årene 2013-2016. I 2016, som er det senest opgjorte år, var der i alt 4300 patienter, der ikke kom i behandling til tiden.

1589 af dem måtte vente i 16 dage eller mere ud over de aftalte tidsfrister.

Det viser sig dog også i rapporten, at patienter, hvor tidsfristerne overskrides, set fra 2013-2016 generelt venter i kortere tid. Det kan man eksempelvis se i tallene for livmorkræft.

I 2013 måtte 70 patienter vente i 16 dage eller mere ud over de fastsatte tidsfrister. I 2016 var det faldet til 25 patienter.

Derfor er man i Sundhedsstyrelsen tilfreds med, at behandlingstiderne samlet set er faldet.

- Vi er meget tilfredse med, at analysen viser, at den samlede tid til behandling generelt er faldende for alle de udvalgte kræftformer, og andelen af forløb, som er gennemført inden for standardforløbstiden, er steget i 10 ud af de 13 udvalgte kræftpakker, siger enhedschef Janet Samuel.

/ritzau/