Asylbørn har det godt
Børn, der kommer til Danmark uden mor eller far, har det godt på asylcentret Center Gribskov. Men kun få får lov til at blive, fastslår rapport.

Asylbørn, der kommer til Danmark har det generelt godt. Siden starten af året har mere end 100 uledsagede flygtningebørn boet på Center Gribskov, mens deres asylsag er blevet behandlet. De bor på to og to på pænt store værelser, de kan gå i skole og deltager i forskellige fritidstilbud.

Kun få af børnene kræver psykiatrisk behandling, og deres sundhedstilstand er generelt god, selv om en del af børnene har vanskeligheder, fordi de har mistet familiemedlemmer.

Det viser en undersøgelse af forholdene for asylbørn, som Socialforskningsinstituttet har lavet. Rapporten bygger på statistik fra Udlændingeservice og social- og sundhedsjournaler på 14 tilfældigt udvalgte børn.

Flertallet af børnene på Center Gribskov er drenge på 15?17 år, og der er lidt flere børn fra Irak og Afghanistan end fra andre lande. Kun få af børnene opnår asyl i Danmark. 19 ud af de 100 har fået asyl siden januar 2006.

via Listen To News