Arabisk skolelærer afviser holocaust-kritik

Danmark
- Der er ikke noget at komme efter, siger historielærer Safia Aoude. Flere eksperter beskylder hende for at læne sig op af holocaust-benægtere

Flere historikere og forskere rejser nu tvivl om, hvorvidt skolelæreren Safia Aoude er egnet til at undervise skolelever i udrensningen af Europas jøder under 2. Verdenskrig.

Forskerne beskylder Safia Aoude for at skrive som en holocaust-benægter, og de er bekymrede for, hvorvidt Safia Aoude er i stand til at give saglig undervisning på den arabiske privatskole DIA, hvor hun underviser i historie og samfundsfag.

Historiker og forfatter Torben Jørgensen, der mener, at Safia Aoude bruger samme retorik som holocaust-benægtere, vil blive overrasket, hvis hun kan holde sine private holdninger adskilt fra sit lærerarbejde.

- Det ville jo indebære, at hun skulle være i stand til at afvise benægtersynpunkter fra sine elevers side; synspunkter, som man meget vel kan have en mistanke om, at hun deler, siger historiker Torben Jørgensen, tidligere ansat på Afdelingen for Holocaust- og Folkedrabsstudier på Dansk Institut for Internationale Studier.

Historielæreren Safia Aoude ligestiller på sin personlige hjemmeside den dømte holocaust-benægter David Irving med historisk fakta om udslettelsen af jøder under 2. Verdenskrig. Det sker i en reportage fra Frihedsmuseet, hvor Safia Aoude har været på udflugt med en 8. klasse i historie. I reportagen linker Safia Aoude til en David Irving hjemmeside.

- Hvis hun ikke er i stand til at gennemskue David Irving, rejser det alvorlige spørgsmål om hendes kompetence som historielærer, siger Torben Jørgensen.

Safia Aoude skriver på sin blog om Zyklon B-gas, der blev brugt til at udslette jøder i koncentrationslejrene:

- Nogle historikere hævder, at Zyklon B blev brugt til at udslette fanger i koncentrationslejrene, mens revisionisterne hævder, at det blev brugt til at desinficere lejrene for lus og gnavere, skriver Safia Aoude.

Safia Aoude, der også er bestyrelsesmedlem hos de Konservative, afviser, at der er hold i beskyldningerne.

- Jeg har aldrig nogensinde undervist i revisionisme eller holocaustbenægtelse. Jeg er blevet kontrolleret af kommunen og de tilsyn, der er igennem otte år, og jeg er altid blevet godkendt i alt, hvad jeg har lavet, siger Safia Aoude.

- Jeg bruger almindelige undervisningsmaterialer udgivet af undervisningsforlagene, så der er intet at komme efter, siger hun og beskriver sagen som personforfølgelse mod hende.

Også Vilhjálmur Örn Vilhjálmson, ph.d., er også bekymret for Safia Aoudes kompetence som historielærer på den arabiske friskole. 

- Safia Aoudes blog grænser til holocaust-benægtelse. Den relativisering og den henvisning Safia Aoude foretager til David Irvings tolkninger af historien, er usmagelig og bekymrende, især taget i betragtning, at hun arbejder som historielærer, siger historiker Vilhjálmur Örn Vilhjálmson, der er forfatter til bogen Medaljens bagside om Danmarks udvisning af 21 jøder i besættelsens første år.

Ifølge professor i historie Uffe Østergaard fremstiller Safia Aoude holocaust direkte fejlagtigt.

- Det er ikke bare nogle historikere, det drejer sig om, og det er ikke noget, de hævder. Alle historikere har bevist, at gassen blev brugt til at dræbe jøder i lejrene. Det er fakta, siger Uffe Østergård, der beskylder Safia Aoude for at skrive som en holocaustbenægter.

- Enten støtter hun holocaust-benægterne, eller også er hun i bedste fald gået i deres fælde. Hun tilslutter sig den samme spørgen ind til, om holocaust virkelig fandt sted, siger Uffe Østergaard, der er historieprofessor på Copenhagen Business School og tidligere leder af Afdelingen for Holocaust- og Folkedrabsstudier.

Historiker Torben Jørgensen mener, at Safia Aoude direkte gavner holocaust-benægternes sag.

- Safia Aoude fremmer helt åbenlyst holocaust-benægteres mål på sin blog. Hun fremstiller giftgassen Zyklon B, som om der findes to sider af sagen, og at holocaust skulle være noget, der er omdiskuteret blandt fagfolk. Jeg advarer på det skarpeste advare imod en falsk diskussion om, hvorvidt holocaust overhovedet fandt sted og dermed mod det, man kan læse på Safia Auodes blog, siger historiker Torben Jørgensen.

Nyheder

Dronningen dybt

forfærdet