Ansat på jobcenter: Sådan får vi flygtninge hurtig i arbejde

Hvis flygtninge bliver integreret ordentligt er der både gevinst for dem selv, arbejdsgivere og kommunen.

Jeg er 44 år og vælgerforeningsformand for de Konservative i Varde Kommune. For mig handler KV17 om hverdagsvelfærd – så hjulene kan køre rundt. I det spil, skal alle bidrage med det de kan og der skal være et sociale sikkerhedsnet, så ingen falder helt igennem systemet.

 

Mine værdier handler om ordentlighed, respekt og sund fornuft.

DA STUDENTERHUEN var opnået valgte jeg at tage et år i huset i England. Det første jeg bemærkede, var at bilerne kørte i den forkerte side af vejen! Det var en ret væsentlig forskel på Danmark og England og utroligt vigtigt, at jeg fluks lærte det, hvis jeg skulle overleve som bilist.

Sådan er det også for flygtninge, der kommer til vores kommune. De skal naturligvis overholde landets love. Men hvis vi som samfund skal undgå at vores flygtninge lever i parallelsamfund, skal vi gøre mere end bare prædike landets love og regler. Det handler om at forstå den danske kultur, de danske værdier og vores historie.

I VARDE KOMMUNE har jobcentret en vision om at matche arbejdsgivernes efterspørgsel på arbejdskraft med de ledige, det kan være en udfordring i en tid, hvor kommunen har en af landets laveste arbejdsløshedsprocenter og efterspørgsel primært går på faglærte. Samtidig har jobcentret en opgave i forhold til ret og pligt omkring flygtninge, der har rettigheder til hjælp og forsørgelse, hvis de lever op til lovens krav om pligter.

Målet er at de hurtigst muligt skal i praktik og arbejde. Men hvis din kone og børn stadig sidder i en flygtningelejr, kan det være svært at have fuld fokus på praktikken. Hvis du vågner hver nat med mareridt om krigens helvede, kan det være svært at have fuld fokus på praktikken.

I DET KONSERVATIVE Folkeparti vil vi gerne integrere vores flygtninge på en ordentlig måde. Disse nye medborgere skal ses som hele mennesker, med fortid, nutid og fremtid. Vi skal støtte dem i at blive en del af det danske samfund igennem assimilering, hvor de nye medborgere tilegner sig det nye lands kultur og værdier. Det er vigtigt at lære hverdagsmestring i et nyt land, hvor mad tilberedes på et elektrisk komfur og ikke over åben ild i stuen. Et nyt land hvor far og mor har lige rettigheder og hvor traumatisering tages alvorligt og behandles.

Til gengæld bør vi kunne forvente aktivt medborgerskab, ud fra den enkeltes engagement i demokratiet og ikke på grund af etnicitet eller religion. Praktikkerne bør tage udgangspunkt i hjemlandets job og uddannelse. En murer fra Syrien, skal kompetenceafklares hos en dansk murer, der hurtigt kan fastslå et fagligt niveau sammenlignet med en dansk murersvend.

Herefter eventuel faglig opkvalificering, som er til gavn for borgeren, arbejdsgiveren der mangler faglært arbejdskraft og dermed også Varde Kommune. Det er vist det vi kalder en win-win situation på jysk.

Byrådskandidaterne

Hedi Bundgaard er én af de ni lokalpolitikere, som vil blogge på Avisen.dk frem mod kommunalvalget. De ni politikere kommer fra de ni partier, der er repræsenteret i Folketinget.

 

Bloggerne vil først og fremmest skrive om emner, der handler om beskæftigelse, jobskabelse og arbejdsvilkår set med kommunale og regionale øjne. 

 

De er ikke professionelle politikere, men har alle et ståsted, hvor de i deres hverdag oplever danskernes arbejdsliv på nærmeste hold.

UDVID

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.