Andelsboliger risikerer styrtdyk
De gode tider for andelsboliger kan være slut. (Foto: (Scanpix))
Et politisk indgreb kan få andelsboliger til at falde med mere end 25 %

Din andelsboligs værdi kan være i fare. Siden foråret har der siddet et ekspertudvalg, som skal rådgive regeringen om mulighederne for at ændre i reglerne om huslejefastsættelse i udlejningsboliger, men det rammer også andelsboliger.

Ekspertgruppen er blevet nedsat for at store danske investeringsfirmaer og udenlandske dittoer ikke kan – som nu – gennemtvinge renoveringer af lejlighederne og gennemføre store huslejestigninger.
Et flertal blandt folketingets partier har for nylig krævet boligreguleringslovens § 5 stk. 2, skærpet eller helt ophævet. I henhold til den lov kan en udlejer foretage en gennemgribende modernisering af en tom lejlighed, og efterfølgende fastsætte huslejen til det lejedes værdi, hvilket typisk er væsentligt højere end den såkaldte omkostningsbestemte husleje.

Store tab for private

Hvis politikerne når frem til, at boligreguleringslovens § 5 stk. 2, skal strammes eller afskaffes, så vil det medføre en mindre interesse i at investere i udlejningsejendomme, og dermed lavere priser på den type ejendomme.

EjendomDanmark har spurgt en række aktører i ejendomsbranchen (Realkreditinstitutter, Pensionskasser, mæglere og investorer), og tilbagemeldingen er entydig; en ændring i reglerne vil betyde store prisfald på udlejningsejendomme.
Dette får en effekt på værdisætningen af andelsboligforeninger, da den værdi som en valuar fastsætter på en ejendom, skal afspejle den værdi som en ejendom har, hvis den skulle sælges som udlejningsejendom. Og hvis nye strammere regler i § 5 stk. 2 betyder, at prisen på udlejningsejendomme falder, så falder værdien af andelsboligforeningernes ejendomme tilsvarende.

Beregn dit eventuelle tab

ABF - Andelsboligforeningens Fællesrepræsentation har i samarbejde med EjendomDanmark foretaget en række beregninger der viser, at en gennemsnitlig andelsbolig i København på 80 m2 vil miste 170.000 – 650.000 kr. i værdi. Det præcise tal vil afhænge af indgrebets karakter. Hvis indgrebet er moderat, vil tabet bliver omkring 280.000 kr.

Der er udviklet en hjemmeside, hvor man kan få beregnet et skøn over det tab, som andelsboligen får. Hjemmesiden hedder andelsboligtab.dk.
Ekspertgruppen afleverer sin rapport inden for kort tid, og det er herefter op til de politiske partier at beslutte, om der skal ske ændringer i reglerne, og i givet fald, hvornår ændringerne skal træde i kraft.

via Listen To News