Ambulance til 8-årig kom efter 10 minutter
Ambulance til Amager Strandpark, hvor dreng blev reddet, var længere tid undervejs end gennemsnitligt.

Der gik 10 minutter, fra Region Hovedstadens ambulancecentral i Herlev onsdag modtog meldingen fra alarmcentralen, til vognen var fremme ved Amager Strandpark. Et minut senere ankom akutlægebilen.

Udrykningen skete i forbindelse med, at en otteårig dreng onsdag eftermiddag blev fundet livløs på havbunden. Han blev efterfølgende genoplivet af kystlivreddere på stedet.

Et øjenvidne har over for Ritzau givet udtryk for, at ambulancen var meget lang tid om at nå frem.

Det er imidlertid ikke muligt nøjagtigt at fastslå, hvor længe der gik, fra der blev ringet 112, til ambulancen ankom til stedet.

112-opkaldet skal nemlig først igennem alarmcentralen hos Københavns Brandvæsen, som så sender meldingen videre til ambulancecentralen, der hører under Region Hovedstaden.

Hos Københavns Brandvæsen må man ikke oplyse, hvornår man har modtaget 112-opkaldet, men man bekræfter over for Ritzau, at meldingen er videresendt til ambulancecentralen klokken 15.48.

Københavns Brandvæsen oplyser dog, at man altid videresender en melding, lige så snart man har stedfæstet adressen for alarmopkaldet.

Oplysningerne fra Region Hovedstaden viser imidlertid, at der er gået mindst 10 minutter fra 112-opkladet, til ambulancen var fremme.

Hos Region Hovedstaden fortæller Freddy Lippert, der er direktør for det præhospitale område, herunder ambulancedriften, at de 10 minutter er over gennemsnittet.

- Sidste år var den gennemsnitlige responstid for ambulancer seks minutter og 35 sekunder, siger han til Ritzau.

Han kender ikke forklaringen på, hvorfor ambulancen til Amager Strandpark var noget længere undervejs.

Det kan dels skyldes, at det er svært at angive en præcis adresse på en strand, og dels at det kan tage længere tid at komme frem.

Desuden er det også uvist, hvor længe der gik, fra drengen blev fundet, til der blev ringet 112.

Ifølge Region Hovedstadens hjemmeside er det regionens målsætning, at 90 procent af alle ambulancer med udrykning er fremme inden 13 minutter.

/ritzau/