8.000 ledige i 2013: Nul kroner, nul hjælp
Livet på den anden side af dagpengegrænsen bliver benhårdt for de arbejdsløse, som ikke er kan få kontanthjælp. Ikke alene skal de leve af mursten, opsparing eller ægtefællers indkomst - de skal heller ikke forvente meget hjælp til jobjagten fra kommunen. Foto: Polfoto arkiv
Der er udsigt til dobbelt straf for mange af de arbejdsløse, der falder for dagpengegrænsen. Kommuner erkender, at der mangler økonomisk incitament til at hjælpe ledige, som forsøger sig selv.

Der venter en ekstra barsk nytårskur for mange af de arbejdsløse, som ryger ud af dagpengesystemet til januar.

Ikke alene vil de stå uden indtægt, fordi de har hus, bil eller en arbejdende ægtefælle - de vil også komme sidst i køen til de aktiveringstilbud, som ifølge regeringen giver de bedste chancer for at komme i job.

A-kasserne slår nu alarm over den tilværelse, der venter tusindvis af arbejdsløse på den anden side af dagpengegrænsen.

"Vi forudser, at kommunerne vil prioritere de bedste tilbud til dem, der får kontanthjælp, mens de selvforsørgende vil komme i anden række. Det vil være en social katastrofe," siger Verner Sand Kirk, der er direktør for A-kassernes Samvirke.

Dømt ude af systemet

Op imod halvdelen af de 9.000-16.000 ledige, som er i risiko for at miste dagpengene i 2013, vil ikke kunne få kontanthjælp.

De selvforsøgende ledige skal dog ikke forvente meget hjælp fra kommunen til at skaffe virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller uddannelse.

Det vurderer blandt andet Akademikernes A-kasse.

Ifølge politisk chef Michael Jakobsen vil de selvforsørgende ledige blive "dømt ude af systemet" - paradoksalt nok, fordi de til forskel fra kontanthjælpsmodtagere ikke udgør en udgift for kommunen.

"Kommunerne vil være fulstændig blottet for økonomisk incitament til at hjælpe de her mennesker. De vil simpelt hen ikke længere være 'kunder i butikken'," siger han.

Mangler beredskab

Blandt de højtuddannede medlemmer i fagforbundets Djøf står 500 til at falde for dagpengegrænsen. Syv ud af ti vil ikke kunne få kontanthjælp.

Arbejdsmarkedspolitisk chef Lars Munck frygter, at de selvforsørgende ledige bliver skubbet endnu længere væk fra arbejdsmarkedet - og efterlyser et bedre beredskab.

"Som det ser ud nu, vil de blive dobbelt ramt - og på den måde risikerer vi at skabe nye tabere og øge polariseringen," siger han.

I et notat fra den 25. juni konkluderer Kommunernes Landsforening (KL) selv, at mulighederne for at give selvforsørgende personer en aktiv beskæftigelsesindsats, "er uklare".

Kommuner kræver svar

KL efterlyser fortsat svar fra regeringen på, hvordan de skal håndtere de tusindvis af nye ledige, der fra nytår skal leve af mursten eller ægtefæller. [pagebreak]

"Loven giver klare retningslinjer for indsatsen over for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. Men omfanget af indsatsen over for selvforsørgende ledige er et åbent spørgsmål," siger chefkonsulent Ulrik Petersen.

Af samme grund er der ikke afsat ressourcer til at hjælpe de selvforsørgende ledige.

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), som er formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i KL, understreger, at kommunerne har en interesse i at få alle ledige i arbejde, så de kan tjene penge og betale skat.

"Kommunerne har både en moralsk forpligtigelse og en økonomisk interesse i at hjælpe selvforsørgende tilbage i job. Men det er rigtigt, at det økonomiske incitament er ikke så skarpt som for kontanthjælpsmodtagere," erkender han.

Avisen.dk afventer en kommentar fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen til denne artikel.

Selvforsørgende ledige
  • 9.000-16.000 ledige er ifølge Beskæftigelsesministeriet i risiko for at falde for den forkortede dagpengeperiode i 2013.
  • Halvdelen vurderes ikke at være berettiget til kontanthjælp - og vil dermed blive 'selvforsørgende'.
  • De selvforsørgende ledige har 'ret' til en aktiv beskæftigelsesindsats, men til forskel fra kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere er omfanget af deres indsats ikke specificeret i loven.
  • Kommunerne må derfor selv bestemme, hvor meget hjælp, de vælger at yde.
  • Hvis selvforsørgende ledige benytter sig af muligheden for fire ugers virksomhedspraktik eller seks ugers selvvalgt uddannelse, bliver det uden nogen form for indtægt.
  • Kommer den ledige i enten offentlig eller privat løntilskudsjob, er de sidestillet med kontanthjælpsmodtagere, og modtager løn for arbejdet.

 

Kilde: Arbejdsmarkedstyrelsen m.fl.