4.000 færre sosu'er: 'Det er meget alvorligt'
Sektorformand i FOA Karen Stæhr ser bekymret på udviklingen med faldende personaletal i sosu-branchen. Foto: FOA/Presse
Siden 2007 er antallet af personer i social- og sundhedsbranchen faldet med 4.179. Det er især den ufaglærte arbejdskraft, der er forsvundet. En alvorlig udvikling mener FOA.

Der mangler arbejdskraft i social- og sundhedssektoren. Siden 2007 er antallet af sosu-personale faldet med 4.179 personer. Det viser en ny rapport fra FOA og KL.

Sektorformand i social- og sundhed hos FOA, Karen Stæhr, er bekymret for udviklingen.

- Det er meget alvorligt, at der kommer til at mangle arbejdskraft indenfor et område, når vi ved, at der kommer langt flere ældre borgere. Der kommer flere med demens, der kræver en særlig pleje, og det kræver uddannede medarbejdere, siger Karen Stæhr til Avisen.dk.

Antallet af sosu-assistenter er i perioden steget med 9.852 personer. Det største fald er sket i den såkaldte 'lukkede gruppe' og blandt de ufaglærte. Den lukkede gruppe dækker over uddannelser, der ikke længere findes - herunder hjemmehjælper og sygehjælper.

Ikke attraktiv nok

Noget tyder på, at der er problemer med at tiltrække nye elever. Siden 2013 er antallet af elever faldet fra 13.559 til 9.199 sosu-elever. Desuden vil en stor del være på vej ud af faget i de næste årtier. 30 procent af sosu'erne er nemlig over 55 år.

Ifølge Karen Stæhr er det vigtigt, at der bliver skabt større anerkendelse og respekt for faget. Her handler det om at italesætte uddannelsen som en, der er attraktiv at tage. 

- Der er kamp om de små ungdomsårgange, derfor skal der gøres noget i KL, regionerne og FOA. Man kunne give løn istedet for SU på det 20-ugers grundforløb. Man kunne også give voksenelevløn allerede ved 21 år i stedet for 25 år, siger Karen Stæhr til Avisen.dk.

Karen Stæhr mener også, at kommunerne skal se mere på at sikre, at normeringerne ikke presser de ansattes arbejdsvilkår. Samtidig skal mulighederne for at få en fast fuldtidsstilling være endnu bedre, samt at mulighederne for efteruddannelse forstærkes.

Avisen.dk har tidligere beskrevet, hvordan sosu-uddannelsen bakser med at tiltrække elever over 25

KL: Ældreplejen skal sikres

Formand for social- og sundhedsudvalget i KL, Thomas Adelskov (S), pointerer, at problemet vil vokse i takt med, at der kommer flere ældre. Ifølge rapporten vil der frem mod 2040 komme 259.000 flere borgere over 80 år. 

Samtidig med det skal kommunerne overtage flere af syghusenes opgaver.

- Det er helt afgørende for at sikre en velfungerende ældre- og sundhedssektor i kommunerne, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft til at løse opgaverne. Derfor er det også stærkt bekymrende, at det allerede nu er svært at rekruttere social- og sundhedspersonale i mange kommuner, siger Thomas Adelskov i pressemeddelelsen.

Også i KL vil man arbejde på at gøre uddannelsen mere attraktiv, siger formand for løn- og personaleudvalget, Michael Ziegler, i pressemeddelelsen. Det kan ske ved hjælp af ny teknologi og nye arbejdsformer. Noget man allerede vil arbejde på ved de kommende overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte.