Venstrefløjen stejler over højrenetværk
Politiken har afsløret det hemmelige højrefløjsnetværk, som angiveligt består af ellers pæne mennesker i gode job. Foto: Tomasz Sienicki/Creative Commons Attribution 2.5/Wikimedia
Rød blok kræver klare svar fra justitsministeren, om PET's kendskab og håndtering af det hemmelige højrenetværk.

Venstrefløjen i Folketinget er forfærdet over eksistensen af det hemmelige højrefløjsnetværk ORG.

Netværket har ifølge Politikens oplysninger eksisteret i al hemmelighed igennem tyve år. Netværket er imod indvandrere, og er endda villige til at bruge vold mod indvandrere og danskere, som er venligtsindede over for indvandring. Endvidere har ORG oprettet et såkaldt landsforræder-arkiv og har også på andre måde registreret folk på venstrefløjen.

"Det er meget, meget uhyggeligt," lyder reaktionen fra socialdemokraternes Mogens Jensen. Han kræver nu justitsministeren i samråd for at få svar på en række spørgsmål.

"Jeg er nødt til at have svar på, om politiet og PET har haft kendskab til det her netværk. Og jeg vil selvfølgelig også gerne vide, om ministeren og politiet mener, at der er tale om et netværk, som er til fare for det danske samfund. Fordi så mener jeg selvfølgelig, at politiet bør gribe ind over for netværket," siger Mogens Jensen til Newspaq.

Det fremgår ikke klart af Politikens dækning, om PET har registreret netværkets eksistens eller direkte har efterforsket netværkets aktiviteter.

"Så vidt jeg kan se af de oplysninger, som Politiken bringer frem, så er der jo tale om ulovlig virksomhed, og der er også tale om kræfter i det danske samfund, som åbenbart udtrykker en vilje til at anvende vold, og det er selvfølgelig uacceptabelt," siger Mogens Jensen.

Også SF og Enhedslisten er rystede over afsløringen af højrefløjsnetværket.

"Eksistensen af en "landsforræderliste" får det til at løbe koldt ned af ryggen på mig. Det er afgørende, at PET får afklaret, om der eksisterer konkrete trusler mod politikere eller mod folk fra etniske minoriteter," siger Line Barfoed, enhedslistens retspolitiske ordfører.

SF's ordfører for etnisk ligestilling Kamal Qureshi mener ligeledes, at sagen skal tages dybt alvorligt.

"Forestillingen om at det ekstreme højre alene er befolket af uorganiserede, voldshungrende hooligans, rockeraspiranter og et mindretal af nynazister er - desværre - forældet og farlig, " siger Kamal Qureshi, som mener, at det ekstreme højre skal have større politisk og politimæssig bevågenhed.

Optrevlingen af højrenetværket er angivelig startet, da en politiassistent, som er tilknyttet ORG, i 2009 blev anholdt for at have misbrugt sin stilling til at hente oplysninger om privatpersoner i kriminalregistret og cpr-registret. Dengang fandt man emails fra ORG's leder og andre effekter relateret til netværket.

"Jeg vil gerne have kastet lys over, præcis hvad politiet og PET har gjort for at efterforske sammenhængen mellem denne her politiassistent og det hemmelige netværk," siger Mogens Jensen.

Og også Line Barfoed vil have svar på, om politiassistentens misbrug af registrene kun er et enkeltstående tilfælde, eller om der er sket "yderligere højreekstremistisk infiltration af politiet."