V-ordfører genkender handicap-svigt: En af mine største bekymringer
Servicen på det specialiserede socialområde er en af V-indenrigsordfører Carl Holst's største bekymringer. (Foto: Linda Kastrup, Scanpix)
Venstres indenrigsordfører, Carl Holst, vil holde kommunerne fast på den service, som borgerne har krav på.

Handicappede borgere er blevet de store tabere i den storstilede kommunalreform, som nuværende statsminister og daværende indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for 10 år siden stod i spidsen for.

Sådan lyder kritikken i dag fra en af de uafhængige eksperter bag reformen, Erik Bonnerup, i et interview med Ugebrevet A4 og Avisen.dk. Han mener, at en stor mængde specialviden gik tabt, da kommunerne toppedes i en intern magtkamp om at overtage mest muligt af handicapområdet fra amterne.

Og kritikken bakkes op af formanden for Danske Handicaporganisationer, der mener, at reformen har sat handicapområdet tilbage til tiden før Anden Verdenskrig.

Kommuner skal kontrolleres

Heller ikke i Venstre er det tilfredshed med den måde, handicapområdet har udviklet sig siden kommunalreformen.  

Partiets indenrigsordfører, Carl Holst, er lydhør over for kritikken af, at der er gået specialviden tabt på det specialiserede socialområde, da amterne blev nedlagt i forbindelse med kommunalreformen, og kommunerne kunne ’hjemtage’ - som det hedder - de opgaver, som amterne hidtil havde taget sig af.

De problemer skal ifølge Carl Holst løses ved, at man fra centralt hold fastholder kommunerne på de kvalitetskrav, der er til deres opgaveløsning.

- Servicen på det specialiserede socialområde er en af mine største bekymringer. Men det handler mere om, at der er alt for stor forskel på serviceniveauet i de forskellige kommuner. Der skal vi blive bedre til at følge op og sikre, at kommunerne leverer den service, som borgerne har krav på, mener han.

Reformen var nødvendig

I det store og hele fortryder Carl Holst dog ikke reformen.

- Jeg er ret sikker på, at hvis vi ikke havde lavet reformen, ville det have set endnu værre ud. Vi havde nogle enheder, som slet ikke kunne følge med de faglige og økonomiske udfordringer, vi stod overfor, påpeger han.

Carl Holst mener heller ikke, at der er grund til at ændre ved den opgavefordeling, der blev aftalt i forbindelse med strukturreformen.

via Listen To News