Tv-nævn afgør Roj TVs skæbne i dag

I dag tager Radio- og Tv-Nævnet stilling til, om Roj TV's sendetilladelse igen skal behandles.
Herboende kurdere demonstrerer for, at Roj TV kan bliv ved at sende fra Danmark.
Herboende kurdere demonstrerer for, at Roj TV kan bliv ved at sende fra Danmark. Foto: JENS DRESLING / POLFOTO

Roj TV er allerede blevet dømt i byretten for at opfordre til terror gennem deres sendeflade.

Men de må stadig gerne sende tv fra Danmark. Det kan alt sammen ændre sig, hvis Radio- og tv-nævnet i dag beslutter sig for at tage sagen mod den omstridte tv-kanal op. De har nemlig magten til at slukke for Roj TV's sendesignal.

Inden det når så langt, skal byrettens dom dog overvejes på nævnets møde i dag, hvor man skal tage stilling til, om der skal indledes en sag mod den dømte tv-station.

"Det, vi skal tage stilling til, er, hvorvidt der foreligger så væsentligt nye oplysninger (i byrettens afgørelse, red.), at disse oplysninger giver anledning til at indlede ny sag. I det taget i betragtning, at vi jo tidligere har haft Roj TV's sendeaktiviter oppe og vende, senest i 2008," forklarer Christian Sherfig, formand i Radio- og tv-nævnet.

Og det er to punkter i Byrettens afgørelse, der skal lægge grund for, om en ny sag skal sættes igang.

"Det ene er spørgsmålet om, hvorvidt Roj TV opfordrer til propaganda og terror i sine sendeaktiviter. Det andet spørgsmål er, hvorvidt de redaktionelle beslutninger bliver truffet i Belgien eller i Danmark," forklarer Christian Sherfig.

Radio- og tv-formanden vil ikke nærme sig en vurdering af, hvad udfaldet på dagens møde bliver. Men medieloven er lidt mindre streng end straffeloven, som byretten har arbejdet ud fra i deres sag mod tv-stationen.

"Radio- og tv-nævnet arbejder med hjemmel i radio- tv-loven, og der er forholdet, at der gælder noget videre grænser i forhold til ytringsfrihedens råderum, end der gælder i straffeloven," understreger Christian Sherfig.

Beslutter nævnet at gå videre med sagen, kan der gå op til et halvt år, før den afgøres.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.