Sygeplejersker og lægesekretærer frygter fyringer
Charlotte Vallys frygter, at det kan koste arbejdspladser for sygeplejerskerne på Rigshospitalet, at der skal spares som følge af et nyt it-system. Foto: Charlotte Vallys/Privatfoto
Nyt it-system kan føre til fyringsrunde på hospitaler i hovedstadsområdet. Læger og sygeplejersker føler sig i farezonen.

Når de ansatte på hospitalerne i Region Hovedstaden vender tilbage på arbejde efter sommerferien, kan der vente en kedelig besked.

Region Hovedstaden har meldt ud, at der næste år skal spares samlet set 102 millioner kroner som såkaldte ”gevinstrealiseringer” fra det nye it-system, Sundhedsplatformen, som ellers har været præget af store opstartsproblemer.

Det er endnu ikke meldt ud, hvor meget der skal hentes på personalebudgetterne. Men især sygeplejersker og lægesekretærer føler sig i farezonen.

I et internt budgetnotat fra Region Hovedstaden, som Avisen.dk er i besiddelse af, bliver sygeplejersker og lægesekretærer nemlig direkte udpeget som medarbejdergrupper, hvor der kan hentes besparelser, når læger selv skal stå for indtastning af ordinationer og bestillinger.

”Det er et grundlæggende princip i Sundhedsplatformen, at den, der træffer en beslutning, samtidig skal dokumentere den. Dette frigiver lægesekretærer og sygeplejersker fra at skulle dokumentere lægernes beslutninger i andre systemer. Frigivelsen af tid er betydelig først og fremmest for lægesekretærerne,” står der i notatet.

Budgetnotatet viser også, at man i forbindelse med budgetlægningen for 2018 har fået øjnene op for, at der er et hul på 115 millioner kroner i regionens økonomi.

Det er på den baggrund, at man midt i juni meddelte alle hospitaler, at de skal finde besparelser

Kan ikke være færre end i dag

På Rigshospitalet, som efter planen skal spare 37,1 miliioner kroner på næste års budget, skaber udsigten til en ny sparerunde frustration blandt medarbejderne.

- Vi kan nærmest ikke være færre, end det vi er i forvejen. Vi løber altså stærkt allerede, og det er ikke nødvendigvis blevet nemmere med Sundhedsplatformen. Der er meget, der slet ikke kører optimalt endnu, siger Charlotte Vallys, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Rigshospitalet.

- Vi kan ikke få noget svar endnu på, hvad det betyder for personalet. De er først ved at melde ind i de forskellige afdelinger, hvor besparelserne kan ligge. Men vi er den største gruppe, og nu er vi blevet nævnt ved navns nævnelse sammen med lægesekretærerne, så vi er selvfølgelig ekstra på stikkerne, fortsætter hun.

Patientsikkerheden er på spil

Også Vibeke Schrøder, der er fællestillidsrepræsentant for de HK-ansatte på Rigshospitalet, herunder lægesekretærerne, fortæller om pressede og frustrerede kolleger.

- Det virker som om, at det politiske niveau og administrationen primært har fokus på, at der sker gevinstrealiseringer med Sundhedsplatformen, men de glemmer bare, at der er mange ting, som tager længere tid end før, siger Vibeke Schrøder.

Hun frygter, at det i sidste ende kan få konsekvenser for patienterne, når hospitalerne tvinges til at medregne gevinster fra et it-system, som endnu ikke har vist sit værd.

- Det er patientsikkerheden, det handler om. Vi vil alle sammen gerne tilbyde det allerbedste for patienterne, men det er svært, når vi hele tiden bliver mødt med sparekrav. Jeg kan godt være bange for, at politikerne i virkeligheden ikke ved, hvad det egentlig drejer sig om i vores hverdag på Rigshospitalet.

Hospitalsdirektør: Kunne have ønsket sig et senere tidspunkt

Det er ikke kun de ansatte på Rigshospitalet, som er bekymrede over konsekvenserne af den nye spareøvelse.

Avisen.dk er kommet i besiddelse af et referat fra et ekstraordinært møde om budgetbesparelserne i Rigshospitalets Virksomheds-Med-Udvalg (VMU), der er det øverste samarbejdsudvalg mellem ledelsen og medarbejderne.

Her fremgår det, at hospitaldirektør Per Christensen gerne havde ventet med at skulle ud og finde de påståede milliongevinster på hospitalets budget.

”Per Christiansen supplerede med, at regionen er presset af både Rigsrevisionen og medieopmærksomheden omkring gevinstrealiseringen ved SP, og selv om man kunne have ønsket sig, at denne skulle høstes på et senere tidspunkt, så har det ikke været muligt,” står der i referatet fra det ekstraordinære møde.

Hospitalerne i Region Hovedstaden skal senest 15. august indsende deres forslag om gevinstrealiseringer fra Sundhedsplatformen til Region Hovedstaden.

via Listen To News