Styrelsen: »Vi har først fået magt nu«
Det er amternes skyld, at mindre provinshospitaler har foretaget svære kræftoperationer i direkte modstrid med anbefalingerne, siger Sundhedsstyrelsen

Af Lars Igum Rasmussenog Per Thiemannlaig@avisen.dk@BRØD:Alt for mange provinslæger foretager kræftoperationer i direkte modstrid med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Og har gjort det i årevis. Undersøgelser viser, at patienter lever længere, hvis de opereres af førende eksperter på kræftcentre. Det sker fortsat ikke. Nyhedsavisen spørger kontorchef i Sundhedsstyrelsen Lone de Neergaard, hvorfor styrelsen ikke har skredet ind:Hvorfor opereres kræftpatienter fortsat på alt for mange hospitaler med for lidt rutine?»Vi har ingen indflydelse haft på, hvordan de har gjort det. De kunne planlægge deres arbejde, som de ville. Sundhedsstyrelsen har tidligere ikke kunnet sige, at hospitalerne skulle overholde vores anbefalinger. Det er nu per 1. januar ændret. Vi kan altså sige nu, hvor de avancerede operationer skal foregå. Og vi vil benytte os af det, hvis der i fremtiden ikke lyttes til Sundhedsstyrelsens faglige udmeldinger.« Hvorfor kan alle ikke se direkte på jeres hjemmeside, hvilke hospitaler der opererer i modstrid med jeres anbefalinger?»Da vi lavede vejledningen i 2001 var hjemmesider ikke, hvad de er i dag. I takt med, at vi udskifter vores anbefalinger, så vil det også blive lagt på hjemmesiden.«Hvorfor har I ikke offentligt hængt sygehuse ud for at være dødligeglade med jeres anbefalinger?»Fordi råberi ikke fremmer nødvendige faglige og administrative processer i det offentlige. Men der har ikke været nogen tvivl i amterne om, hvad vi har ment.« I har nu fået magt over, hvor specialiserede operationer må foregå. Har I så brugt den mulighed?»Da vi kunne se, at der var påfaldende mange steder, hvor operationer af kræft i æggestok og prostata blev foretaget, så skrev vi ud til amterne om, at de skulle indberette, hvor det foregik. Og at de skulle følge anbefalingerne fra 2001, der stadig gælder. Vi skrev, at vi forventede, at de ville rette ind. Og der er sket noget.« Hvad siger du til amternes håndtering af kræftkirurgien?»På mange måder har amterne drevet sygehusvæsenet hensigtsmæssigt. Men der har været nogle små hospitaler, der har villet for meget selv. Og som har fået lov til det fra det politiske niveau. Og det gælder både læger, forvaltningen og det politiske system.« 12 ud af 26 danske sygehuse levede så sent som i 2004 ikke op til europæiske standarder. Hvorfor lukkede I dem ikke?»Vi har ikke kunnet lukke et hospital. Sundhedsstyrelsen har ikke kunnet lukke funktioner ude i landet. Kun amtskommunerne har haft sådanne muligheder. Vi har nu fået nye kompetencer, der af sig selv vil presse svære beslutninger igennem i enighed. Ellers vil vi bruge vores nye muligheder,« siger Lone de Neergaard, kontorchef i Sundhedsstyrelsen.