Straf Fodlænke hitter hos unge dømte

Siden foråret har unge under 25 år haft mulighed for at afsone en fængselsstraf med fodlænke, og det har fordoblet antallet af hjemmeafsonere på halvandet år.Af Mette Boysenmebo@dny.dk@BRØD:En tætsiddende fodlænke omkring anklen styrer hverdagen for stadig flere dømte. Siden det i foråret blev muligt for unge under 25 år at afsone en straf ved brug af elektronisk fodlænke, er antallet af dømte, der afsoner en fængselsstraf i hjemmet, fordoblet. Fra marts 2005 til november 2006 er tallet steget fra knap 50 til cirka 100 personer.Da fodlænken blev indført i 2005, var det kun personer med en dom på op til tre måneder for overtrædelser af færdselsloven, der måtte afsone deres straf i hjemmet. I foråret 2006 medførte en politisk lovændring, at målgruppen nu også omfatter unge under 25 år med en fængselsstraf på op til tre måneder.

O.k. at g en tur

Den dømte, der afsoner i hjemmet, har tilladelse til at forlade sin bolig, men det skal ske efter særlige regler. Hvis de ikke overholdes, ryger afsoneren i fængsel. Endnu er der ikke lavet nogen undersøgelse af tilfredsheden med den elektroniske fodlænke, men vicedirektør i Kriminalforsorgen Anette Esdorf, har indtryk af, at de dømte er tilfredse med fodlænken. »Den store fordel er, at den dømte kan fortsætte sit arbejde eller sin skole,« siger hun.I Sverige har alle dømte med en fængselsstraf på op til seks måneder mulighed for at afsone med en elektronisk fodlænke. I Danmark er det endnu ikke kommet på tale at udvide målgruppen yderligere, men man kan forestille sig, at det også går i den retning herhjemme, mener Anette Esdorf.Ifølge Kriminalforsorgen har cirka syv procent af de dømte overtrådt vilkårene for hjemmeafsoning, hvorefter de straks er blevet overflyttet til afsoning i almindeligt fængsel.