Socialrådgiver: Sådan kommer du ud af din gæld
Er du registreret i RKI? Sådan får du hjælp til at komme ud af din gæld. Foto: Colourbox
Er du endt i RKI, så er det en god idé at søge hjælp til at få styr på økonomien

Over 200.000 danskere over 18 år er registrerede som dårlige betalere. Der kan der være forskellige årsager til det, og for nogle er sagen naturligvis mere alvorlig end andre.

Susanne Svarer er socialrådgiver og giver her sine bedste råd til, hvad du gør, hvis du er endt i RKI, og forklarer hvilke vilkår, der skal gøre sig gældende, hvis du overhovedet må stå i registret.  

- Hvis du skylder en virksomhed eller en person mindst 200 kroner, kan du blive registreret i RKI. Dog er det sådan, at hvis du skylder under 1000 kroner, kommer du i et særligt lukket register, som ikke er åbent for RKI’s kunder. Der er skærpede krav i forhold til det offentlige. For at du kan registreres i RKI for offentlig gæld, skal gælden være på mindst 7.500 kroner, og der skal gå minimum fire uger, fra du gøres opmærksom på, at du vil blive registreret, til du faktisk bliver det, forklarer Susanne Lyngsø.

Det største problem med at stå i RKI’s register er, hvis du vil optage ny gæld i større eller mindre skala. En virksomhed eller bank vil først undersøge, om du er registreret som dårlig betaler, før de giver dig lov til at låne flere penge.  

Blev snydt for en iPhone: Læs om 19-årige Katja, der mistede 1000 kroner, da hun ville købe brugt telefon

- RKI’s kunder er erhvervsdrivende med et aktivt virksomhedsregisternummer, også kaldet et CVR-nummer. Kunderne bruger registret, når de skal bevilge kredit, lån og afbetalingsordninger. Så kan de foretage en søgning i registret og se, om den nye kunde er en såkaldt ”dårlig betaler”, forklarer Susanne Lyngsø.

Du skal være enig i gælden

Du skal være opmærksom på, om du er registreret i RKI på trods af, at du har en tvist med det firma, som vil inddrive pengene. I så fald har de nemlig ikke ret til at opgive dig til registret.

- Unge under 18 år må ikke optages i registret. Det samme gælder for borgere, der er umyndiggjort. For andre gælder det, at man selv skal være enig med en virksomhed i, at man skylder de penge, som virksomheden har anmeldt. Hvis man ikke er det, skal man kontakte RKI og gøre opmærksom på, at man ikke er enig. I så fald skal virksomheden bevise, for eksempel via en retssag, at man skylder pengene, før man kan registreres igen, forklarer hun.

Tjen nemme penge: Sådan sparer du bedst i din hverdag

Du bliver slettet efter en årrække

Når din gæld er ude af verden, så er du også ude af RKI, men selvom du ikke betaler din gæld, må du ikke have lov at forblive registreret for altid.

- Når man har betalt sin gæld, bliver man slettet fra registret. Selv om man ikke har betalt sin gæld, bliver man slettet efter fem år. Sagt på en anden måde: Man kan højst stå i RKI i fem år for den samme gæld og de renter, der følger med.

Vandt over 2 mia. i Lotto: Vi vil bare gerne tilbage på arbejdet

Gratis gældsrådgivning
Som et led i aftalen om satspuljen er der ifølge Susanne Svarer afsat en pulje på 4 millioner kroner til gældsrådgivning i perioden 2015 til 2018. Her kan du søge hjælp:

Den sociale retshjælp Den Sociale retshjælp yder gratis gældsrådgivning i København og Aarhus. Den sociale retshjælp yder rådgivning til alle borgere og sagsbehandling for borgere med en indtægt under grænsen for at få fri proces. Grænsen er 304.000 kroner om året for enlige (2015) og 386.000 kroner om året for samlevende. Beløbet forhøjes med 53.000 kroner om året for hvert barn, husstanden har forsørgerpligt overfor, herunder stedbørn og plejebørn.

Forbrugerrådet Tænk Forbrugerrådet Tænk giver gratis gældsrådgivning til borgere med lav indkomst, stor gæld og et lavt rådighedsbeløb.

KFUM KFUM’s Sociale Arbejde driver ”På Fode Igen”, som er gratis gældsrådgivning til alle privatpersoner. Man behøver ikke at have gæld for at få rådgivning, men der rådgives kun om privatøkonomi. 

Fakta om RKI
  • Der er registreret cirka 230.000 personer i RKI.
  • Tilsammen skylder de registrerede knap 17 milliarder kroner. Det er et gennemsnit på cirka 75.000 kroner.
  • Den største gruppe af registrerede er i aldersgruppen 41–50 år.
  • Der er mere end 20.000 søgninger på borgere i RKI hver dag, forklarer socialrådgiveren Susanne Svarer.