SFO vinder over ’fritteren’
8.000 børn skal ikke længere gå i fritidshjem, men i stedet i Skole Fritidsordning (SFO). Nye tal fra Kommunernes Landsforening viser, at der i 2007 bliver færre fritidshjemspladser.

Når lille Bjarne får fri fra skole, skal han ikke længere hen på ’fritteren’. I stedet skal han i skolefritidsordning, SFO.

Det vil være tilfældet for lille Bjarne, hvis han bor i en af de kommuner, som har lavet deres fritidshjem om til en SFO.

8.000 fritidshjemspladser bliver i år nedlagt i en række kommuner, viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Kommunernes Landsforening (KL), som har gennemgået kommunernes budgetter, der blev vedtaget i efteråret.

I 2006 var der godt 28.000 fritidshjemspladser, men det tal falder i 2007 til godt 20.000. Samtidig stiger antallet af SFO-pladser eller andre pladser i for eksempel en institution med både børnehave og fritidsordning tilsvarende.

Nogle kommuner følger en udvikling, hvor der de seneste ti år er sket en fordobling i antallet af SFO-pladser. Mens andre kommuner foretager en omlægningen for at vælte en større del af udgifterne over på forældrene.

Regeringen har vedtaget, at forældrebetalingen 1. januar 2007 skal falde for pasning af børn i børnehaver, hvilket har skabt et hul i kommunernes pengekasser.

Samtidig må lille Bjarnes mor og far højest betale 30 procent af udgiften i et fritidshjem. Og da der ikke er noget tilsvarende loft i en SFO, har flere kommuner valgt denne løsning, så de kan få de manglende penge hjem igen.

Udviklingen bekymrer fagforeningen FOA – Fag og Arbejde:

»Det er uanstændigt at omdanne fritidshjem til SFO’er blot for at kunne sætte priserne i vejret. Vi har hørt nogle politikere sige helt åbenlyst, at man har lavet omlægningen for at kunne hente flere penge fra forældrene,« siger Jakob Sølvhøj, formand for den pædagogiske sektor i FOA.

Fuldmægtig i KL’s økonomiske sekretariat, Rasmus Brask, peger dog på en anden udvikling, der også forklarer de flere SFOer. Siden 1984, hvor den første SFO modtog børn, har der været en udvikling hen mod at omdanne fritidshjem til SFO:

»Det giver en bedre overgang til folkeskolen. Børnene kan starte i de fysiske omgivelser ved skolen, da SFO ligger tæt på skolen. Lærere og pædagoger kan også køre projekter sammen,« forklarer Rasmus Brask.

FOA advarer mod, at den frie leg ikke forsvinder i SFO’en:

»Det er vigtigt at holde fast i pædagogikken fra fritidshjemmene, så det ikke bliver én lang skoledag for børnene. De har brug for at have noget fritid og være kreative,« siger Jakob Sølvhøj fra FOA.

Han foreslår, at der indføres et loft over forældrebetalingen i SFO’er, så lille Bjarnes forældre ikke skal betale mere, selv om fritidshjemmet bliver nedlagt.