CHAUFFØRER I NØDSPORET Sådan bondefanges chaufførerne
Lidt for smart: Man fifler med ulovlige kontrakter. Colourbox
Se hvad lastbilchauffører skriver under på

I KRIFA har man konstateret, at flere arbejdsgivere forsøger at lægge deres ansvar over på lønmodtagerne.

Det kommer blandt andet til udtryk i chaufførernes ansættelseskontrakter.

Advokat Søren Grinderslev fra KRIFA har haft tre sager inden for en uge, fortæller. To omhandler kørehviletid.

Her er et eksempel på, hvad der kan stå i kontrakterne:

”Det er chaufførens pligt, at overholde køre/hviletidsreglerne og de dertil hørende regler. Skulle det vise sig, at man alligevel skulle blive stoppet af politiet og blive tildelt en bøde, skal denne betales for egen regning incl. vognmandens andel. (Dette gælder alle former for bøder). Der forbeholdes derfor retten til at kunne fratrække dette i ethvert tilgodehavende hos arbejdsgiver incl. feriepenge.”

Kilde: KRIFA