Rigsrevision: Blå Blok ignorerede AMU-snyd

Uddannelse
Det var glade dage dengang i 2004, da Fogh-regeringen holdt sommerseminar på Havreholm Slot. Kort forinden havde den borgerlige regering gennemført en reform af AMU-systemet, som tillod private firmaer adgang til statsstøttet efteruddannelse. Men hverken undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) eller efterfølgeren Bertel Haarder (V) greb ind for at forhindre den svindel, som bredte sig i AMU-systemet. (Foto: Foto: Polfoto arkiv/Magnus Møller)

Den borgerlige regering snorksov, mens kursusfirmaer og AMU-skoler misbrugte skattekroner

Borgerlige undervisningsministre har ladet stå til i over seks år, mens private firmaer, offentlige skoler og arbejdsgivere har misbrugt offentlige tilskud til efteruddannelse.

Det konkluderer Rigsrevisionen i en rapport om tilsynet med de såkaldte AMU-kurser, som offentliggøres onsdag.

Statsrevisor Mogens Jensen (S) betegner undersøgelsen som en "stærk kritik" af de undervisningsministre, der har haft ansvar for de offentlige kursusmilliarder fra 2003-2009.

"Der har ikke været ført tilstrækkeligt tilsyn, og det har medført, at der konkret er foregået misbrug af betydelige midler på AMU-område. Derfor er det en klar næse til de ministre, der har forvaltet området frem til 2009," siger Mogens Jensen, som understreger, at statsrevisorerne først behandler undersøgelsen på et møde onsdag eftermiddag.

Pilen peger mod Venstre

Rigsrevisionens kulegravning sker i kølvandet på afdækning af en omfattende misbrugskultur i AMU-systemet, der koster knap to milliarder kroner årligt.

Blandt andet har en række afsløringer af snyd med kursuskroner foretaget af Avisen.dk været medvirkende til statsrevisorernes krav om en undersøgelse.

Udgangspunktet for skandalen er en reform af AMU-systemet i 2003, der gjorde de offentlige skoler til selvejende institutioner og samtidig gav private firmaer adgang til markedet for AMU-kurser.

I praksis peger ansvaret på Ulla Tørnæs (V), der bestyrede Undervisningsministeriet fra 2001-2005 og efterfølgeren Bertel Haarder (V), der bestred posten indtil 2010.

Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen vurderer, at venstreministrene har haft en stærk interesse i at lade det liberaliserede system vise sit værd.

"Både Tørnæs og Haarder har lagt en politisk strategi ned over systemet, som desværre har haft den konsekvens, at det er sket en stigning i misbrug af offentlige tilskud," siger professoren fra Aalborg Universitet.

Advaret allerede i 2005

Rigsrevisionen har fundet bevis for, at ministeriet allerede i 2005 blev advaret om risikoen for misbrug af tilskudssystemet fra private kursusfirmaer.

Men først i 2009 greb Bertel Haarder ind og erklærede 'nultolerance' over for misbrug af AMU-tilskud, som senere dannede afsæt for skærpet tilsyn og en stribe sanktioner mod både private og offentlige AMU-udbydere.

Mogens Jensen drager paralleller til Lars Løkke Rasmussens sag om overbetaling af privathospitaler.

"Man kan ikke undgå at få den tanke, at der er taget et særlig hensyn til, at andre aktører skulle have lov at agere på det her marked, og at der har været en meget åben tilgang til, at de skulle have lov at agere - lidt i stil med det vi har set med privathospitaler," siger han.

"Der er sket fejl, som er uacceptable"

Polititisk kommentator og tidligere statsrevisor Hans Engell vurderer, at kritikken af Undervisningsministeriet er alvorlig.

"Når kritikken lyder på 'utilfredsstillende', så er det et udtryk for, at arbejdet i ministeriet simpelt hen ikke har været i orden og gjort grundigt nok. Der er sket fejl, som ikke er acceptable," siger den tidligere konservative formand.

Både Hans Engel og Mogens Jensen understreger, at kritikken ikke er så hård, at embedsfolk og tidligere ministre bør frygte for deres position i dag.

Bertel Harder afviser statsrevisorernes næse.

"Hvis næsen betyder, at jeg skulle have indført et umyndiggørelsesprincip i stedet for det gældende ansvarsprincip, så er jeg uenig i den næse," siger han.

Haarder: Private begik ingen fejl

Bertel Haarder forklarer, at han i sin tid som undervisningsminister ihærdigt opfordrede AMU-skolerne til at holde orden i egne rækker og udøve stram selvdisciplin - netop for at undgå skærpet kontrol fra ministeriet.

"Nu siger Rigsrevisionen så beklageligvis, at der har været for meget dårlig forvaltning på skolerne, og det beklager jeg dybt, men jeg beklager også, hvis det så fører til, at der nu skal indføres et kontrolhelvede for skolerne – det er slemt nok i forvejen," siger han.

Bertel Haarder afviser blankt, at der har været tale om et politisk motiveret hensyn til private udbydere.

"Det er det rene vrøvl. I min tid var der så vidt jeg husker ikke private udbydere, der begik fejl, det var så vidt jeg husker offentlige udbydere. Jeg kan tage fejl, men det er sådan, jeg husker det," siger han.

Børne- og Undervisningsministeriet egen kulegravning af systemet viste dog sidste efterår, at der er et flertal af private skoler og firmaer blandt de kursusudbydere, der er blevet straffet for snyd med AMU-kroner.

Nuværende Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini (S) har afvist at kommentere Rigsrevisionens rapport før den officielle offentliggørelse.

Rigsrevisionens dom
  • Ministeriet for Børn og Undervisning har ikke i tide og i tilstrækkelig grad tilpasset sit tilsyn til de risici for utilsigtet brug af AMU, som opstod efter AMU-reformen i 2003.
  • Rigsrevisionen konkluderer, at ministeriet i perioden 2002-2008 ikke har gjort sig nogen ekstra bestræbelser for at forhindre utilsigtet brug af AMU.
  • Det på trods af, at Rigsrevisionen har fundet bevis på, at ministeriet allerede i 2005 konstaterede problemer med private kursusvirksomheder.
  • Ministeriet har frem til 2009 haft tillid til, at AMU-systemet blev forvaltet forsvarligt af alle involverede parter. Derfor har ministeriets indsats for at imødegå utilsigtet brug af AMU været begrænset.
  • Det er Rigsrevisionens vurdering, at ministeriet ved en tidligere indsats kunne have begrænset omfanget af utilsigtet brug af AMU.

 

Kilde: "Beretning til Statsrevisorerne om utilsigtet brug af AMU", december 2012

Nyheder

Ældre ægtepar for vild

i en uge:

Levede af bær og

muddervand