Psykiatrifonden: Giv nu alle unge gratis adgang til psykolog
SF's Trine Torp så gerne, at der kom mindre brugerbetaling til psykologhjælp. Gratis psykologhjælp til unge kan være et led i forebyggelsen af psykiske sygdom, mener Anne Lindhardt (th), formand i Psykiatrifonden. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix og Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix
Det er på høje tid, at alle kommuner giver unge gratis adgang til psykologhjælp. Det mener Psykiatrifonden og peger på, hvad man gør i Aarhus.

Flere kommuner har allerede indført tilbud om gratis psykologhjælp til unge i et forsøg på at forebygge psykisk sygdom.

Avisen.dk har omtalt en ny analyse foretaget af tænketanken Cevea, der viser, at et stigende antal børn og unge bliver patienter i psykiatrien.

Fra 2009 til 2016 kom der 62,6 procent flere patienter.

Samlet set var 33.629 borgere under 17 år i 2016 i kontakt med psykiatrien - enten som ambulant patient eller som indlagt.

Flere organisationer taler varmt om ideen med gratis psykologhjælp. En af dem er Psykiatrifonden. De gratis psykologsamtaler kan hjælpe på at forebygge psykiske problemer hos unge, fortæller Anne Lindhardt, der er speciallæge og formand i Psykiatrifonden.

- Mange går og tumler med tanker om, hvorvidt der er noget galt med dem. I puberteten opleves der alle mulige rørelser i sindet. Alle kender til det at være ked af det og bange, men spørgsmålet er bare, hvornår de tanker fylder så meget, at der er noget galt med vedkommende. Det kan en psykolog, der ikke skal rapportere til nogen, og hvor man kan være anonym, hjælpe med at give noget afklaring på, siger Anne Lindhardt til Avisen.dk.

Vil du vide, om din kommune er en af dem, der tilbyder gratis psykologhjælp, kan du se nærmere på Psykiatrifondens danmarkskort.

Stor håndsrækning til unge i Aarhus

Tilbuddene varierer i nogen grad fra kommune til kommune. I Aarhus Kommune er tilbuddet anonymt og gælder alle kommunens unge mellem 15-28 år. Tilbuddet består af op til fem samtaler med en psykolog. Der er ikke tale om behandling, men snarere rådgivning, der kan hjælpe til at vurdere, om borgeren skal sendes videre i behandlingssystemet.

Ordningen i Aarhus startede 1. marts 2016, og har dermed lige fejret to års fødselsdag. I hele 2017 var der 1.002 henvendelser om gratis psykologhjælp. I 2016 var der 830.

I spidsen for tilbuddet står blandt andet Berit Steen, der er ledende psykolog ved Sociallægeinstitutionen i Aarhus Kommune. Hun fortæller, at behovet har været så stort, at Aarhus Kommune efter årsskiftet valgte at udvide aldergrænsen til 28 år.

- Det har stor betydning for det afsæt, den unge får i sit videre liv, hvor de gerne skulle godt gennem uddannelsessystemet og have et job. Det kan få vide konsekvenser for den enkelte unge, men også for samfundet som helhed, hvis de får psykiske problemer, såfremt de ikke afhjælpes, siger Berit Steen til Avisen.dk. 

- Tilbuddet er gratis og anonymt. Vi vil gerne være et tilbud også til de unge, der ikke ønsker at blive registreret i diverse systemer og til de unge, der måske ikke ville få hjælp tidligere, siger Berit Steen.

Blandt andet derfor holder rådgivningen også til i en lejlighed midt i Aarhus. På den måde skulle unge, der har betænkninger ved at henvende sig til kommunen, også være mulige at få fat på.

- Vi prøver at vejlede de unge - dels til, hvordan de kan arbejde med de udfordringer, de møder i livet. Støtte dem til, at de mestrer de problemstillinger, de kommer til at stå i. Vi snakker også med dem om, hvad de skal gøre, hvis de får tilbagefald, og hvor de efterfølgende kan gå hen og få yderligere hjælp, siger Berit Steen.

Vurderes det, at der er behov for behandling bliver den unge sendt videre til behandling andetsteds.

Politisk mærkesag

Politisk nærer ideen om gratis psykologhjælp til unge stor opbakning hos SF, fortæller partiets psykiatriordfører, Trine Torp. Hun så gerne, at alle kommuner en dag har et tilbud om gratis og lettilgængelig psykologhjælp.

- Adgangen til psykologhjælp er for vanskelig. Der er rigtig meget brugerbetaling, og adgangen kommer derfor til at afhænge af økonomien. Det vil vi gerne have fjernet, siger Trine Torp og fortsætter:

- Der er et boom i depression og angst i ungdomsårene. Der er et stort potentiale i at forhindre længere forløb i psykiatrien. Mange af de unge, der mærker symptomer på mistrivsel, dem kan vi behandle billigere og meget bedre ved at tilbyde psykologhjælp, istedet for at de bliver så syge, at de ender i psykiatrien, siger Trine Torp.

Ved de seneste forhandlinger om satspuljemidlerne, blev det besluttet at afsætte 15,7 millioner kroner til en forsøgsordning med gratis psykologhjælp for lægehenviste 18-20 årige. Trine Torp er tilfreds med, at man nu får fjernet brugerbetalingen for denne gruppe unge, og håber forsøgsordningen kan være startskuddet på endnu mindre brugerbetaling.

Ifølge hende vil de kommunale tilbud om lettilgængelig psykologisk rådgivning fungere som et supplement til den ordning for lægehenviste unge, som satspuljemidlerne sikrer gratis behandling til.