Privat jordemoder: Jeg må afvise gravide hver eneste dag

Arbejdsliv
- Det eneste, de her kvinder kræver, er jo sådan set bare nogle varme hænder, der har tid til dem, siger privat-jordemoder Louise Zielinski. (Foto: Foto: Storkereden)
Kvinder i Region Sjælland og Region Hovedstaden kan gratis føde på privatklinik Storkereden. Men efterspørgslen er så stor, at lederen dagligt på afvise gravide kvinder.

Gravide strømmer til de private fødeklinikker for at slippe for kaos på offentlige fødegange, fortæller jordemoder og stifter af den private fødeklinik Storkereden, Louise Zielinski. 

- De vil væk fra de kaotiske tilstande på de store sygehuse. De føler sig som et nummer i rækken og de kommer først til jordemoder, når de er over halvvejs i graviditeten. De føler sig overhovedet ikke set og hørt og de er meget utrygge, siger Louise Zielinski om tilstandene på de offentlige sygehuse.  

Hun kæmper for, at Region Hovedstaden vil indføre samme ordning som Region Sjælland, hvor kvinder frit kan vælge at føde på privatklinik. 

- Det eneste, de her kvinder kræver, er jo sådan set bare nogle varme hænder, der har tid til dem, siger Louise Zielinski. 

Behov for tryghed

Siden 2013 har kvinder i Region Sjælland kunnet vælge at føde gratis på en af privatklinikken Storkeredens tre fødesteder i Slagelse, Holbæk eller Roskilde. 

Det var jordemoder og stifter af Storkereden Louise Zielin, der i sin tid fik indført ordningen på forsøgsbasis.

- Jeg så et behov hos kvinderne for at få noget tid og noget tryghed hos en jordemoder, de kendte. Jeg så også et behov hos jordemødrene for at få nogle ordentlige arbejdsforhold. At have tid til at gøre tingene ordentligt, og lære familierne at kende, fortæller hun. 

Fra oktober 2016 har kvinder fra Region Hovedstaden via det frie sygehusvalg også haft muligheden for kvit og frit at vælge det private fødselstilbud som et alternativ til de offentlige fødegange. 

Men ordningen er blevet så populær, at Storkereden dagligt må afvise gravide kvinder, der ønsker en fødsel i mere private og rolige omgivelser i stedet for på offentlige fødestuer, der de senere år er blevet kritiseret for at være kaotiske for både forældre og ansatte. 

Afviser gravide dagligt 

Avisen.dk kunne i går beskrive, hvordan flere års kritisable forhold på de offentlige fødegange har fået jordemødre til at forlade arbejdet i det offentlige til fordel for de private tilbud.

Jordemoderforeningen mærker en stigende tendens til at jordemødre tager job i det private, ligesom der også hos gravide og barslende forældre er øget efterspørgsel efter de private tilbud.

Louise Zielinski oplever også, behovet efter de private tilbud bliver større og større.

- I takt med, at der bliver flere og flere besparelser og færre hænder i det offentlige, så vil folk gerne noget andet, når de skal have et barn, som jo er en rigtig vigtig livsbegivenhed. Og vi kan jo tilbyde det, som alle gerne vil have. Nemlig tid og tryghed.

Ifølge hende er en stor del kvinder fra Region Hovedstaden villige til at tage turen til Roskilde for at føde på privatklinik. Men ofte bliver de afvist, da klinikken er overrendt, og kvinderne fra Region Sjælland har førsteret. 

- Vi afviser på daglig basis københavner-kvinder, fordi vi ikke har kapacitet til det i Roskilde. Vi har jo en forpligtigelse over for Region Sjælland, der gør, at vi afviser mange af dem fra København, siger Louise Zielinski. 

Den store efterspørgsel fra de københavnske kvinder har gjort, at Storkereden i 2016 åbnede en klinik i Gentofte, der hører under Region Hovedstaden. Men indtil videre må kvinderne selv betalte for at føde der, da Region Hovedstaden ikke har ønsket at indføre samme ordning, som i Region Sjælland.

Noget som Louise Zielinski er uforstående overfor.

- Region Hovedstaden vil kun betale for dem, der føder nede i Roskilde. Så hvis kvinderne kører forbi klinikken i Gentofte og kører videre til klinikken i Roskilde, så får de det betalt. Men hvis de bliver i Gentofte, så skal de betale det selv.

Hun har i flere år kæmpet for, at Region Hovedstaden vil betale for, at regionens kvinder kan føde på klinikken i Gentofte i stedet for at tage turen til Roskilde.

Vil lette presset 

- Jeg har netop kontaktet Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden igen. Jeg har endnu engang skrevet til dem, at jeg stadig ikke forstår, at de ikke vil lave en forsøgsordning som i Region Sjælland, siger Louise Zielinski.

Hun fremhæver, at der udover positive evalueringer fra Region Sjælland og brugerundersøgelser af Storkereden kun er fordele ved, at Region Hovedstaden følger trop med samme tilbud, da det ville lette presset fra de offentlige fødesteder.

- De har jo et kæmpe flaskehalsproblem med, at de ikke kan give deres familier jordemoderkonsultatationer. Man er jo helt inde i uge 28, inden de får en tid hos jordemoderen. Det kunne vi afhjælpe med det samme. Jeg forstår simpelthen ikke ræsonnementet for ikke at bruge os. Vi har vores klinik, vi er klar, vi kan tage dem fra i morgen, siger Louise Zielinski.

Region: Vi drøfter mulighederne

Medlem af Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Leila Lindén (S) er klar over, de udfordringer regionens fødesteder har kæmpet med de senere år. Og hun er da heller ikke helt afvisende over for, at en lignende ordning som den i Region Sjælland kan være løsningen. 

- Men vi vil ikke gøre noget med hovedet under armen. Vi er nødt til at vide, hvad er det, vi gør, og hvad er det, vi går ind i, siger Leila Lindén. 

Hun henviser til, at der på onsdag skal være møde i regionens sundhedsudvalg, hvor fagfolk som jordemødre og læger skal være med til at drøfte udfordringer og løsninger på fødselsområdet. 

- Vi ved, at vi får flere fødsler. Nu vil vi gerne kigge på, hvordan vi gør det bedst muligt. Og der er ingen af os, der siger, vi ikke vil have noget med det private at gøre, siger Leila Lindén. 

Men problemerne med arbejdspresset på regionens fødegange går jo tre år tilbage. Hvorfor er det først nu, I begynder at leder efter en løsning på problemet? 

- Vi har faktisk været i gang længe, og der har da også været tiltag af forskellige arter. Der har været udvidelser og vi har jo været inde og se på, om de har kunnet organisere sig anderledes. Når jeg tænker tilbage, så synes jeg, der har været gang i det, lige siden vi hørte om det første gang, fastslår Leila Lindén. 

 

 

Krimi

To fly stødt sammen

i luften