Overlæger advarer: Svage bliver mere syge af ressourceforløb
Når borgere kommer i ressourceforløb, bliver nogle bare mere syge end før, advarer overlæge. (Foto: Foto: Morten Dueholm/Scanpix)
Ressourceforløb skulle gøre de svageste ledige klar til job og uddannelser. Men i stedet bliver nogle borgere i stedet sygere af de udskældte forløb, advarer

Da reformen og førtidspension trådte i kraft i 2013, skete der en brat opbremsning i antallet af nye førtidspensioner. For med reformen blev de såkaldte "ressourceforløb" indført. De skulle hjælpe de svageste ledige i job eller på arbejde, så de ikke havnede på førtidspension.

Men siden har ressourceforløbene stået på mål for megen kritik, og nu tager to overlæger bladet fra munden. I Ugeskrift for Læger advarer overlægerne Rolf Petersen og Johan Hviid Andersen om, at ressourceforløbene kan have alvorlige konsekvenser for de svageste ledige.

Sundhedsskadeligt for de svageste

- Vi ser faktisk at denne reform i vidt omfang er sundhedsskadelig for nogle af de personer der er involveret i den. Og så er det jo naturligt som læge at gøre opmærksom det, siger overlæge Rolf Petersen, arbejdsmedicinsk afsnit ved Slagelse Sygehus, til programmet DR2 Undersøger.

Siden reformen trådte i kraft har der vist sig flere problemer med ressourceforløbene. Blandt andet kunne avisen Nordjyske dokumentere, hvordan der var flere borgere, der døde i ressourceforløb, end der var borgere, der kom i almindeligt arbejde.

Ifølge overlæge Rolf Petersen er jobcentrene med til at presse borgerne for hårdt.

- Vi oplever faktisk at, at patienterne nogle gange er blevet mere syge af den måde, de er blevet behandlet på af Jobcentret, end de var i forvejen, siger overlæge Rolf Petersen til DR2 Undersøger.

Kommuner: Vi følger bare loven

Selvom det er de kommunale jobcentre, der ifælge overlægen presser de ledige, er der ikke noget at komme efter, mener Kommunernes Landsforening.

- Kommunerne følger loven i de her sager. Når der er klagesager i ankestyrelsen, så får kommunerne medhold, siger Niels Arendt Nielsen, kontorchef i Kommunernes Landsforening, til DR2 Undersøger.

Programmet DR2 Undersøger tager tirsdag aften kl. 22 fat på ressourceforløbene.

Ressourceforløb
  • Ressourceforløbene blev indført med reformen af førtidspension og fleksjob i 2013. Den betyder, at borgere under 40 ikke kan få førtidspension, med mindre deres arbejdsevne ikke kan udvikles.
  • I stedet skal man i et ressourceforløb, hvor målet er at få hjælp til at komme i uddannelse eller arbejde. Det kan blandt andet bestå af mentorstøtte, behandling, motion og kurser.
  • I ressourceforløb får man en ydelse svarende til kontanthjælp.
via Listen To News