Nyt udspil: S vil give løn til sosu'er under uddannelsen
Herlevs borgmester, Thomas Gyldal, og Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet præsenterede mandag Socialdemokratiets velfærdsudspil. Philip Davali/Ritzau Scanpix
Flere hjemmehjælpstimer, plejehjem og pædagoger. Det er nogle af Socialdemokratiets planer på velfærdsområdet.

Mette Frederiksen (S) har mandag fremlagt Socialdemokratiets første valgudspil. Det handler om, hvad partiet vil på velfærdsområdet.

Det står ikke klart, hvordan Socialdemokratiet vil finansiere det fulde udspil. Der vil senere blive præsenteret en økonomisk plan, lyder det.

Her er et overblik over, hvad udspillet om velfærd indeholder:

* Der skal indføres en velfærdslov, så velfærdsøkonomien som minimum følger med, i takt med at der bliver flere børn og ældre.

Ifølge Finansministeriet skal der bruges 20,5 milliarder kroner mere på velfærd i 2025 i forhold til i dag, hvis vi skal opretholde samme velfærdsniveau som i dag.

Penge til en velfærdslov skal tages fra det økonomiske råderum.

* Der skal lægges et loft over den offentlige sektors brug af konsulenter. Det kan ifølge partiet frigøre tre milliarder kroner.

* Studerende over 25 år skal have elevløn på hele uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

* Flere hjemmehjælpstimer og flere plejehjem.

* Flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver. Særligt i institutioner med mange udsatte børn.

* Hoveduddannelsen til praktiserende læge omlægges, så yngre læger er et halvt år mere i almen praksis.

Der skal indføres en pligt for nyuddannede læger til at arbejde seks måneder i en lægepraksis i et område med lægemangel.

* Der skal ansættes mere personale på sygehusene og i ældreplejen, blandt andet 1000 flere sygeplejersker.

* Det såkaldte omprioriteringsbidrag, der betyder, at uddannelserne hvert år skal spare to procent, afskaffes.

* Uddannelsesloftet skal fjernes. Loftet indebærer, at studerende, som allerede har afsluttet en videregående uddannelse, som udgangspunkt ikke kan tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau, før der er gået seks år.

Kilde: Socialdemokratiet.

/ritzau/

/ritzau/
via Listen To News