Opdrætsfisk er et hit over hele verden
Laks er en efterspurgt spisefisk verden over. Store mængder af de laks der spises i dag kommer fra intensive havbrug i blandt andet Norge. Foto: Colourbox/Free
Fiskefarme er hastigt på vej til at blive klodens hurtigst voksende fødevaresektor

Danskerne og resten af klodens befolkning spiser stadigt flere opdrættede fisk. Akvakultur er den hurtigst voksende fødevaresektor i verden.

* De fleste af klodens spisefisk kommer meget snart fra fiskefarme til lands eller til vands.

* På trods af at Danmark er et ældgammelt dambrugsland, så er vi ikke fulgt med, men har nærmest stået stille i 25 år.

* Imens er væksten racet afsted i lande som Norge, hvor dyrkningen af enorme mængder laks i havbrug i de dybe fjorde er en stor milliardindustri.

* I Danmark har blandt andet forureningen fra havbrug dæmpet væksten.

* Med Fødevare- og Landbrugspakken i 2016 blev der åbnet op for mere fiskeopdræt i de danske farvande.

* I sidste uge vedtog et folketingsflertal, at nye havbrug skal leve op til en række miljøkrav som at lave muslingebrug, der kan rense noget af kvælstofforureningen væk fra havbrugene.

* Udsigten til nye kvælstofudledende havbrug i Kattegat har skabt massiv modstand på tvært af partiskel på blandt andet Djursland.

Kilder: Wikipedia, Danmarks Sportsfiskerforbund, Folketinget.

/ritzau/