Ansatte om ulovligheder: Vores kollegaer snyder borgerne bevidst

Vrede borgere under en demonstration foran jobcentret på Lærkevej i København. (Foto: Foto: Malen Anthony Nielsen/Scanpix)

En ny undersøgelse viser, at hver ottende adspurgte offentligt ansatte har oplevet grove fejl eller ulovligheder på arbejdet.

Omsorgssvigt af ældre på plejehjem, syltning af borgernes sager på jobcentre eller deciderede lovovertrædelser i statens styrelser.

Inden for det seneste år har hver ottende offentligt ansatte været vidne til eller haft mistanke om ulovligheder eller grove fejl og forsømmelser på arbejdspladsen.

Det skriver Information.dk på baggrund af en ny undersøgelse fra FTF, der er hovedorganisation for fagforeninger for sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og politifolk.

Ifølge undersøgelsen oplever de ansatte fejl eller ulovligheder begået både af kolleger eller af ledelsen. Særligt omsorgssvigt i regioner og kommune bliver peget på som en af de mere hyppige fejl. Derudover bliver bevidst vildledning af borgerne nævnt hos en stor del af de adspurgte.

I staten drejer det sig i højere grad om deciderede lovovertrædelser. Til gengæld fylder korruption og modtagelse af gaver meget lidt i statistikken.

FTF-formand: Indfør whistleblowerordning

Formand for FTF Bente Sorgenfrey peger på, at en måde at få fejlene og lovovertrædelserne frem i lyset kan være være ved at gøre brug af de såkaldt whistleblower-ordninger.

Her kan ansatte anonymt indberette fejl og lovovertrædelser – eller mistanke om det – uden det vil få nogen konsekvenser for deres karriere.

Ifølge Informations oplysninger er det dog kun 6 ud af landets 98 kommuner, der har indført whistleblowerordninger. Langt de fleste styrelser og ministerier har heller ingen ordning.

Indtil videre vil Bente Sorgenfrey nøjes med at opfordre til, at flere offentlige arbejdspladser indfører ordningen, men hvis der ikke kommer en udvikling af sig selv, mener hun, at der skal lovgives om, at alle offentlige arbejdspladser skal have en whistleblowerordning.

Politiformand: Frygt for tavshedskultur

Det stiller Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet, sig skeptisk overfor.

- Jeg kan godt forstå tilgangen om en ordning. Men jeg synes, at det er ærgerligt med whistleblowerordninger, fordi jeg er bange for, at det forstærker en tavshedskultur, hvor folk ikke tør ytre sig. Jeg synes helt overordnet, at det ville være bedre at tage et opgør med manglende ytringsfrihed end at parkere det under en anonym whistleblowerordning, siger han til Information.

Gennem de seneste år har der været flere undersøgelser om medarbejderes ytringsfrihed. Sidste år viste en undersøgelse fra sygeplejerskerne, at 28 procent tier om kritisable forhold på deres arbejdsplads.

Det har ikke været muligt for Avisen.dk at få adgang til undersøgelsen.