Ny forskning: Fattigdom kan give fysiske smerter
Foto: Arkiv/Iris
Arbejdsløshed, fattigdom og usikre jobmuligheder kan påvirke sindet så meget, at det fører til smerter i kroppen.

Det er en kendt sag, at det psykiske velbefindende også har betydning for kroppen. Nu viser ny amerikansk forskning en direkte sammenhæng mellem økonomiske problemer og smerter.

Resultaterne er publiceret i tidsskriftet Psychological Science.

Følelsen af usikkerhed forbundet med arbejdsløshed og dårlig økonomi kan føre til både smerter og en generelt lavere smertetærskel. Studierne viste også, at følelsen af ikke selv at være i kontrol med sit liv kan lede til fysisk smerte.