Ny blæsebælg hos Islamisk Trossamfund

Islamisk Trossamfund står foran at skulle udpege en efterfølger til Ahmed Abu Laban.

Tilsyneladende falder valget nu på en korpulent marokkaner ved navn Mostafa Chendid. I den brede offentlighed er Chendid givetvis ganske ukendt, men marokkaneren, der fik dansk statsborgerskab i 2002, adskiller sig åbenbart ikke fra forgængeren, hvad angår dennes krasbørstige retorik.

Således bedyrede Chendid i fredagsbønnen 9. februar, at muslimerne ville kæmpe til sidste blodsdråbe for at få Jyllands-Posten dømt for at have bragt de berygtede tegninger af muslimernes profet Muhammed.

At Chendid bestemt ikke er en dialogens mand, har han gjort helt klart: »Alle ved, at de kristne vil infiltrere vores tanker og vores hjerter. Den dialog, som mange organisationer og grupper taler om, er ikke den dialog, som blev nævnt i Guds bog. De ønsker dialog for at udnytte os. De vil fjerne os og vores børn fra den rette vej,« sagde Chendid således i en af de få fredagsbønner, som pressen har overværet.

Dansk lov synes heller ikke at bekymre Chendid det mindste. Således afslørede B.T. ham forrige år i at ville gifte mindreårige piger væk, trods det strider mod dansk lov.

Chendid har også været en af de fremmeste fortalere for at etablere et rådgivende Muslimsk Råd med høringsret, som det kendes fra blandt andet Frankrig og England. At vi kommer til at høre mere til Islamisk Trossamfunds nye blæsebælg er uomtvisteligt, og mon ikke han vil vise sig lige så tvetunget og uberegnelig som sin læremester Abu Laban.

via Listen To News