Mais opfylder alle krav - må alligevel opgive sin drøm

Mais Al Aswad må opgive sin drøm om at blive socialrådgiver. (Foto: Foto: DR Midt & Vest)

Fagligt lever syrisk flygtning op til adgangskravene, men hendes opholdstilladelse stopper drømmen om en uddannelse.

Efter tre år i Danmark har den syriske flygtning Mais Al Aswad lært dansk og dygtiggjort sig så meget, at hun den 28. juli fik besked om, at hun var optaget på socialrådgiveruddannelsen i Holstebro.

Men da Mais Al Aswad kun har en 1-årig midlertidig opholdstilladelse i Danmark, skal hun selv betale for sin uddannelse. Socialrådgiveruddannelsen koster minimum 168.850 kroner.

- Jeg er flad. Jeg har ikke råd til selv at betale. Jeg vil gerne have en høj uddannelse, så jeg kan få et arbejde, siger Mais Al Aswad til DR Midt & Vest.

Som reglerne er nu, er det kun udenlandske ansøgere med en tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark, der kan få sin uddannelse betalt af den danske stat. Mais Al Aswad skal en gang om året søge om at få sin opholdstilladelse forlænget. Hvad hun indtil nu har fået.

Hendes sag får nu udlændingeordfører for Radikale Venstre, Andreas Steenberg, på banen.

- Jeg synes, at det er ufornuftigt, at en person, der gerne vil Danmark, ikke kan få muligheder for at uddanne og integrere sig, så hun kan bidrage til samfundet og forsørge sig selv på lige fod med andre, siger Andreas Steenberg.

Det specielle i sagen fra Holstebro er, at Mais Al Aswad faktisk kunne være optaget på en videregående uddannelse betalt af den danske stat.

Da hun i 2015 blev familiesammenført med sin mand i Holstebro, fik hun automatisk hans status. Han har en opholdstilladelse, som giver mulighed for permanent ophold i Danmark. Og denne status giver ret til en betalt videregående uddannelse i Danmark

Men for at sikre sig bedre, for eksempel i tilfælde af ægtemandens død, søgte og fik Mais Al Aswad selvstændigt asyl i Danmark i form af en 1-årig midlertidig opholdstilladelse. Dermed skal hun selv betale for sin uddannelse.

VIA University College har heller ikke været opmærksomme på forskellen i opholdstilladelser. Igennem et år har de modtaget statstilskud til den syriske flygtning, så hun kunne tage et forberedelseskursus til socialrådgiveruddannelsen. Hun har også bestået sprogfærdighedsprøven Dansk 3.

Derfor blev Mais i første omgang optaget på almindelige vilkår. Ti dage efter ændrede VIA optagelsen til et afslag med besked om, at hun kun havde lov til at tage en uddannelse på engelsk og mod selv at betale - med den tilføjelse, at socialrådgiveruddannelsen ikke tilbydes på engelsk.

Men nu præciserer Forsknings- og Uddannelsesministeriet, at ansøgere med midlertidig opholdstilladelse har ret til tage en uddannelse på dansk - dog skal de selv betale.

Jurist Lars Emil Dalum Larsen fra VIA undskylder forvirringen med, at der har været rum for fortolkning af reglerne.
- Vi vil genoptage sagen og kigge på den i lyset af præciseringen, siger han.

VIA vil nu også undersøge, om de har givet flere forkerte afslag.

- Den her sag giver selvfølgelig anledning til, at vi går tilbage og kigger på, om vi har givet afslag i andre sager.

Og der kan være andre sager. Også fra andre uddannelsesinstitutioner, tror Lars Emil Dalum Larsen.

- Det er mit indtryk, at forståelsen af reglerne altid har været sådan i sektoren, siger han.

DR MIDT OG VEST