Chefer med døtre giver højere løn til kvinder
Morten Bennedsen fortæller, at man tager sociale preferæncer med hjemmefra til arbejdspladsen. Det kan forklare, hvorfor chefer med flest døtre i højere grad giver deres kvindelige medarbejdere en større løn. (Foto: Foto: Copenhagen Business School)
Ifølge nyt studie er ledere, der har flere døtre end sønner, mere tilbøjelige til at give samme løn for samme arbejde i virksomheden.

En chef, der har flere døtre end sønner, giver deres kvindelige ansatte mere i løn, viser et studie fra Københavns Universitet.

Økonomiprofessor Morten Bennedsen har stået i spidsen for studiet, der overordnet har undersøgt, om løngabet mellem kvinder og mænd er blevet mindre, efter man pålagde virksomheder af en vis størrelse at udarbejde statistikker over, hvad de giver deres kvindelige og mandlige ansatte i løn.

- Vi kan se, at hos lederne med flere døtre end sønner på hjemmefronten, er effekten af reformen større. Det relaterer til, at sociale præferencer i høj grad dannes i hjemmet og tages med på arbejdet. Sådan noget gælder for alle og således også for ledere i virksomhederne, siger Morten Bennedsen til Avisen.dk.

I 2006 indførte Beskæftigelsesministeriet regler, der påbyder virksomheder med mere end 35 ansatte og mindst 10 mænd og kvinder ansat på samme niveau at udarbejde statistikker over den løn, den giver til henholdsvis mændene og kvinderne - såkaldte kønsopdelte lønstatistikker.

Mere ligeløn mellem mænd og kvinder

Siden 2006 har parter frem og tilbage diskuteret effekten af reglerne om kønsopdelte lønstatistikker. I 2014 stemte Folketinget - under en socialdemokratisk ledet regering - for at ændre reglerne, så de gjaldt for virksomheder med mindst 10 ansatte og tre af hvert køn på samme niveau, og det var LO enige i.

Men i 2015 tilbagerullede en Venstre-ledet regering denne ændring, så de kønsopdelte statistikker igen blot gjaldt for virksomheder med mindst 35 ansatte og 10 af hvert køn på samme niveau, og det opponerede LO stærkt imod.

Studiet viser overordnet, at kvinders løn er steget mere end mændenes, siden man i 2006 indførte kravet om kønsopdelte lønstatistikker. Dermed konkluderer studiet, at reglerne har haft den ønskede effekt om at komme tættere på en reel ligeløn mellem mænd og kvinder.

- Studiet viser overordnet tre ting: at løngabet mellem mænd og kvinder er blevet mindre, at virksomhederne har ansat flere kvinder end mænd, og at der er sket flere forfremmelser af kvinder i lavere dele af virksomheden, siger Morten Bennedsen.

Hos Dansk Arbejdsgiverforening mener man som udgangspunkt ikke, at det er en særlig god ide at pålægge virksomhederne flere administrative byrder med regler og lovgivning om specielle lønstatistikker. 

Viceadministrerende direktør Pernille Knudsen mener, at undersøgelsen underbygger, at der ikke er brug for flere eller strammere regler om lønstatistikker.

- Det er vigtigt at holde fast i, at der ikke er noget, der tyder på, at den lønforskel, der er mellem mænd og kvinder kommer af diskrimination eller forskelsbehandling. Den er et resultat af alt fra branchevalg og arbejdstider til prioriteringer i familielivet og en lang række andre faktorer, der påvirker lønniveauet, skriver hun i en kommentar til Avisen.dk.

via Listen To News