Kritik: Mål for praktikpladser er alt for lavt

Trods et fastsat mål risikerer tusindvis af unge ifølge Enhedslisten ikke at kunne komme i praktik for eksempel som kokkeelev.  (Foto: Arkivfoto: Keld Navntoft.)

Der er for nylig blevet fastsat et mål for at gøre noget ved manglen på praktikpladser til unge. Men målet er sat alt for lavt, mener Enhedslisten. Drop nu pessimismen og tag ja-hatten på, lyder svaret fra LO-formanden.

Tusindvis af unge står og mangler en praktikplads i deres uddannelse til frisør, murer eller anden form for faglært. Derfor er det for nyligt blevet aftalt, at der skal fremskaffes flere praktikpladser. Men det fastsatte mål er sat alt for lavt og vil næppe for alvor løse problemet med mangel på praktikpladser.

Den hårde kritik lyder fra Enhedslisten. Partiets ordfører for erhvervsuddannelserne, Jakob Sølvhøj, peger på, at man i den nye trepartsaftale har sat som mål, at i 2018 skal der være oprettet 2.100 ekstra praktikpladser. 

- Målet for praktikpladser i 2018 er umådelig ringe. Det er udtryk for mangel på ambitioner om for alvor at gøre noget ved, at så mange mangler en praktikplads, siger Jakob Sølvhøj til Avisen.dk.

Han peger på, at de 2.100 ekstra praktikpladser skal være oprettet i forhold til 2016. Men 2016 ser ud til at blive et sløvt år med hensyn til praktikpladser.

- Når man har valgt et så lavt et udgangspunkt, er det ikke svært at nå målet, siger Jakob Sølvhøj, og fortsætter:

- Det her betyder, at vi om to år kan stå i den samme situation som nu. Nemlig at over 14.000 mennesker går rundt og mangler en praktikplads. Selv på trods af at man når målet om 2.100 ekstra praktikpladser.

Få i praktik nu

Ifølge tal fra Undervisningsministeriet er der lige nu omkring 64.000 elever, som har en aftale om en praktikplads. Samme tidspunkt i 2015 havde 69.0000 en plads. Der er altså 5.000 færre, der har en praktikplads på hånden nu sammenlignet med i fjor. 

- Målet for 2018 betyder i praksis, at man sådan set ikke forventer at få skabt så mange flere praktikpladser i de kommende år, lyder det fra Jakob Sølvhøj. 

(Artiklen fortsætter under grafikken)

  

Prøv nu ja-hatten

Der er ikke grund til at kritisere treparts-aftalen. Det mener formanden for LO-fagbevægelsen, Lizette Risgaard.

- Jeg er da ked af, at Jakob Sølvhøj ikke mener, at målene i vores trepartsaftale er høje nok. Jeg kan blot konstatere, at det indtil nu ikke er lykkedes andre overhovedet at indgå en aftale, siger Lizette Risgaard til Avisen.dk. 

Hun opfordrer til at være mere optimistisk.  

- Frem for at vælge nej-hatten ville det klæde alle pessimisterne at prøve ja-hatten – det vil også have en positiv effekt på alle de unge og deres forældre, som rigtigt gerne vil et godt arbejdsliv med en erhvervsuddannelse som første skridt på vejen, lyder det fra Lizette Risgaard.

Angående kritikken af - at man har gjort det nemt for sig selv ved at vælge 2016 som udgangsår for antallet af praktikpladser -  mener Lizette Risgaard:

- Det er rigtigt, at der samlet set i 2016 hidtil ikke er indgået særligt mange praktikpladsaftaler. Men det skyldes jo ene og alene, at der i det offentlige – i kommunerne – ikke er oprettet særlig mange pladser.

- Det bliver der nu rådet bod på med den nye aftale om praktikpladser indenfor områderne SOSU-hjælper, SOSU-assistent og pædagogisk assistent.

Hun peger i øvrigt på, at antallet af praktikpladser i private virksomheder steg fra juni 2015 til juni 2016 med 2.300 pladser.

- Det er den udvikling, trepartsaftalen skal være med til at løfte endnu mere, skriver Lizette Risgaard. 

Flot bare at knække kurven

Målet for praktikpladser i 2018 er i orden. Det mener Socialdemokraternes ordfører for erhvervs-uddannelserne, Mattias Tesfaye.

- Nu har vi haft mangel på praktikpladser i årevis, så hvis bare man kan få knækket kurven for praktikpladser, vil det være et lille stykke historie. Så vil jeg hejse flaget, siger Mattias Tesfaye.

Han understreger dog, at han langt fra stiller sig tilfreds med 2.100 ekstra praktikpladser i 2018.

- De 2.100 vil formindske problemet, men det vil langt fra løse det. Der vil formodentlig stadigvæk være flere tusinde unge, der ikke kan få en rigtig praktikplads. Vi har et problem så længe, vi har dygtige og pligtopfyldende unge til at gå rundt, som ikke kommer ud i praktik, siger Mattias Tesfaye. 

Fint men ikke nok 

Det er fint med nogle mål for ekstra praktikpladser, men ikke nok. Det mener direktøren for Danske Erhvervskoler  og –Gymnasier, Lars Kunov.

- Det er godt, at man har fastsat et mål for 2018, og at man forpligter sig på at skaffe flere praktikpladser. Jeg havde dog gerne set et højere mål, og at praktikpladserne kom hurtigere, siger Lars Kunov.

Adspurgt om der fortsat vil være stor mangel på praktikpladser i 2018, siger han:

- Det er vanskeligt at vurdere. Lige nu oplever vi, at der kommer færre elever ind, så behovet for praktikpladser mindskes. Der skal iværksættes en række ting - her i blandt flere praktikpladser - for at få flere til at søge ind på erhvervs-uddannelserne, siger han.