Finanstilsynet Konference om flere finansieringskilder til erhvervslivet
Finanstilsynet og den Europæiske Investeringsbank (EIB) sætter erhvervsinvesteringer i Danmark på dagsordenen på en international konference i København 15. december
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Erhvervsvirksomhedernes adgang til kapital er en afgørende forudsætning for økonomisk vækst i samfundet. Jo flere forskellige finansieringskilder, virksomhederne har, jo mere robust bliver deres finansiering.

"Penge- og realkreditinstitutterne er traditionelt den store finansieringskilde for dansk erhvervsliv, og også Finanstilsynets traditionelle fokusområde. Der er dog en række samfundsøkonomiske fordele ved, at virksomhederne får en bredere adgang til kapital. For eksempel oplevede mange virksomheder under den seneste finanskrise, at finansieringsmulighederne blev indskrænket. Derfor er vi glade for sammen med EIB at sætte dette væsentlige tema til debat," siger Finanstilsynets direktør Jesper Berg.

"Med adgang til en lang række finansieringsmuligheder får virksomhederne bedre muligheder for innovation," siger EIB's cheføkonom, Debora Revoltella, og fremhæver dermed, at bankkredit måske ikke altid er egnet til investering i immaterielle aktiver, som ofte er svære at stille som sikkerhed.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen er hovedtaler på konferencen, hvor en række topledere fra dansk erhvervsliv og den finansielle sektor vil drøfte det danske investeringsklima, og hvordan andre aktører kan bidrage til at udvide virksomhedernes finansieringsmuligheder.

Om Den Europæiske Investeringsbank (EIB):

EIB er EU's institution til langfristede udlån og ejes af medlemsstaterne. Den skaffer langfristet kapital til sunde investeringer for at bidrage til EU's politiske mål. Over de seneste seks år (2012-2017) har EIB's investeringer i Danmark udgjort i alt EUR 3,5 mia.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.