Kommuner brød loven: Nu skal handicappede have penge tilbage
Det var i strid med Serviceloven, at blandt andet Favrskov Kommuner krævede, at handicappede selv skulle betale for at få en ledsager med på ferie, fastslår Social- og Indenrigsministeriet. Foto: Colourbox
Kommunerne må ikke lade handicappede i botilbud betale for at få pædagoger med på ferie og udflugter, fastslår Social- og Indenrigsministeriet. Nu skal pengene betales tilbage, bekræfter KL.

Det var i strid med loven, at en lang række af landets kommuner frem til 2014 opkrævede betaling fra handicappede, som skulle have en pædagogisk ledsager med på deres ferie.

Det har Social- og Indenrigsministeriet nu sat to streger under i en længe ventet afgørelse.

I den konkrete sag havde en udviklingshæmmet kvinde, som boede på et botilbud i Favrskov Kommune, fået en regning på 12.655 kroner. Pengene skulle bruges til at dække rejse- og opholdsudgifter for en pædagog, som fulgte med hende på ferie på Mallorca.

Ingen hjemmel i Serviceloven

Men det er i strid med loven at sende en sådan regning videre til borgeren, fastslog Statsforvaltningen i oktober 2014. Og nu har Social- og Indenrigsministeriet erklæret sig enig, efter at KL havde indbragt sagen for ministeriet.

"Social- og Indenrigsministeriet finder på den baggrund, at der ikke i serviceloven (...) er hjemmel til, at en kommunalbestyrelse kan opkræve betaling fra borgere i kommunens botilbud for kommunens udgifter til løn, billetter, rejser, ophold mv. til det personale, som yder støtte og ledsagelse under sædvanlige ferier og udflugter," lyder det i ministeriets afgørelse.

Hos Landsforeningen for udviklingshæmmede, LEV, glæder formand Sytter Kristensen sig over ministeriets endelige afgørelse.

- Det er en afgørelse, vi har ventet på i lang tid. Nu må vi så gå ud fra, at alle de kommuner, der har opkrævet penge for ledsagelse på ferier, sørger for at tilbagebetale pengene, siger Sytter Kristensen til Avisen.dk.

Regning af ukendt størrelse

Hun henviser til, at der er flere pårørende, som har henvist sig til deres kommune efter Statsforvaltningens udtalelse i 2014. Men her har svaret typisk været, at man afventer den endelige afgørelse fra ministeriet.

Men nu er der ikke længere nogen undskyldninger for ikke at tilbagebetale pengene, mener Sytter Kristensen.

- Jeg vil tro, at samtlige kommuner sandsynligvis bliver ramt på den ene eller den anden måde. Men jeg tør ikke sige, hvor store beløb det drejer sig om.

- Nu skal vi først ud og gøre opmærksom på, at der er faldet den her afgørelse fra ministeriet, og at kommunerne skal tilbagebetale pengene. Og det næste er så, at vi i vores lokalafdelinger skal have overblik over, hvor stort omfanget er, siger Sytter Kristensen.

Det kan dog være store beløb, som er på spil. I Randers Kommune har LEV's lokalafdeling tidligere vurderet over for Randers Amtsavis, at udviklingshæmmede har omkring 750.000 kroner til gode.

Kommunernes Landsforening (KL) bekræfter i et kortfattet skriftligt svar til Avisen.dk, at det nu er endegyldigt slået fast, at det er ulovligt at opkræve betaling for ledsagelse på ferier, og at alle kommuner skal tilbagebetale de penge, som de uretmæssigt har opkrævet fra de handicappede borgere.

KL har dog heller ikke noget bud på, hvor stor den samlede regning bliver for landets kommuner.

Nu er der slet ingen ferie

Efter ministeriets afgørelse kæmper LEV også videre for at sikre, at beboerne på landets botilbud overhovedet har mulighed for at komme på ferie. Som en konsekvens af, at kommunerne ikke må opkræve betaling for ledsagelse, har man nemlig flere steder helt droppet at give mulighed for ledsaget ferie.

Det har Avisen.dk tidligere beskrevet i en række artikler. Læs blandt andet artiklen om udviklingshæmmede Bianca, som måtte betale af egen lomme, fordi Holbæk Kommune ikke ville tilbyde pædagogisk ledsagelse på ferier.