Kampen mod mobning er slået fejl
Hver 8. dansker har oplevet at blive mobbet på jobbet inden for det seneste år. Foto: colourbox.com
Danskernes arbejdsmiljø har fået et nøk i den rigtige retning, viser omfattende rapport fra NFA. Men mobning er blevet et større problem.

Danskernes arbejdsmiljø er mindre belastende end for fem år siden.

Både den fysiske og psykiske arbejdsmiljø er blevet bedre. Til gengæld udsættes vi for mere støj og flere oplever vold, trusler og mobning på jobbet.

Det viser en omfattende kortlægning af danskernes arbejdsmiljø fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

I alt 10.600 lønmodtagere og selvstændige mellem 18-59 år fra forskellige brancher har svaret på spørgsmål om deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø og helbred i 2010.

Og sammenligner man det med en tilsvarende undersøgelse fra 2005 er der sket en del fremskridt.

De fysiske krav på jobbet er blevet mindre. Færre bruger mindst en fjerdedel af arbejdstiden på f.eks. bære- eller løftearbejde.

Og på det psykiske område melder danskerne om mere støtte både fra nærmeste leder og fra kolleger.

Færre føler, at de skal arbejde meget hurtigt, og den selvrapporterede ugentlige arbejdstid er faldet.

Til gengæld er antallet, der har oplevet at blive mobbet inden for de sidste 12 måneder, steget fra 10,3 pct. i 2005 til 12,5 pct. i 2010 svarende til hver 8. lønmodtager.

Mobningen foregår især inden for hjemmeplejen, blandt pædagoger og pædagogmedhjælpere og rengøringsassistenter.

Det er især kvinder, der oplever mobning, vold og trusler om vold på arbejdspladsen, viser undersøgelsen.

Også støj er blevet et større problem på de danske arbejdspladser. Det gælder både den meget høje støj, hvor man må råbe for at tale med en person ved siden af sig, og den støj, der forstyrrer i arbejdet.