HK/Danmark HK-formand: Regeringens treparts-oplæg er en god begyndelse
Gode takter i det integrationsoplæg regeringen har lagt frem forud for trepartsforhandlingerne - men der er lang vej til en effektiv integration, og det er vigtigt at undgå forskelsbehandling, mener HK-formand Kim Simonsen
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Der er gode og tydelige sigtelinjer i det integrationsoplæg som regeringen lagde frem forud for det første møde i trepartsforhandlingerne. "En god begyndelse", kalder HK-formand Kim Simonsen oplægget, og han anerkender regeringen for en god og konstruktiv tone under forhandlingernes første møde.

- Det er ambitiøst, men absolut realistisk, at sigte efter at hver anden flygtning skal i arbejde, siger han med henvisning til, at det i dag kun er tre ud af ti flygtninge, der er i arbejde.

- Flygtninge i Danmark skal i arbejde, men det er vigtigt, at det sker på en måde, så danske ledige ikke kommer bag i køen, siger Kim Simonsen.

Kim Simonsen noterer sig i øvrigt, at regeringen understreger, at trepartsforhandlingerne fortsætter efter en mulig integrationsaftale. Her skal parterne blandt andet diskutere, hvordan Danmark får kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

- Det er vigtigt, at integrere flygtninge, men andre emner presser sig også på. Først og fremmest skal vi sørge for, at de mennesker, der lige nu er på arbejdsmarkedet, også har kvalifikationerne i orden til fremtiden. Det er vigtigt, vi får talt om dét, siger Kim Simonsen.

Kontakt: Birgitte Hougaard, pressechef, HK, 23811114
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.