Ghettobørn må vente i årevis på hjælp
Overset ? Skoleledere og organisationer over hele landet melder om langsom og for dårlig sagsbehandling i børnesager. »Vanvittigt,« mener Børns Vilkår

Et år. Halvandet år. To år. Fire år. Omsorgssvigtede børn i de danske ghettoer kan vente længe på hjælp fra kommunen.Landet over fortæller skoleledere og organisationer samme historie: Når de underretter kommunen om, at et barn mistrives i et hjem med vold eller alkoholmisbrug, går der alt for lang tid, før der reageres.»Vi har oplevet, at børn må vente op til fire år, før der sættes ind fra de sociale myndigheders side,« siger skoleleder Karen Margrethe Grønlund fra Klostervængets Skole i København.

Hrd dom i rapport

I går fortalte den københavnske skolelærer Tue Bech i Nyhedsavisen, at han på få år underrettede kommunen 35 gange, uden at der blev sat ind med nødvendig hjælp i form af eksempelvis møder med forældrene eller tvangsfjernelse.Hans synspunkter støttes i en ny rapport fra Ankestyrelsen, Ud af 101 undersøgte sager var en fjerdedel så fejl-behæftede, at sagen burde gå om. I lige så mange tilfælde blev tidsfristerne ikke overholdt. Og problemerne er ikke begrænset til København. Også i andre storbyer kæmper skolefolk med de sociale myndigheder:»Sagerne bliver behandlet for langsomt og af og til også for dårligt. Hvis målet med sagsbehandlingen er at få barnet til at fungere normalt igen, så er sagsbehandlingen for overfladisk,« siger skoleleder Johnny Rasmussen fra Risingskolen i Odenses Vollsmose-kvarter. Rani Hørlyck fra Nord-gårdsskolen i Århus siger:»Ofte kan vi spørge os selv: Hvorfor sker der ikke noget med det her barn?. Sagsbehandlerne sidder med et hav af sager og er under et stort pres. Derfor er sagsbehandlingstiden af og til alt for lang.«Hos organisationen Børns Vilkår er man rystet over udmeldingerne:»Det er fuldstændig vanvittigt. Folk underretter ikke kommunen for sjov, men efter lang tids overvejelser. Og så nytter det ikke, at sagerne ligger i en bunke hos en sagsbehandler,« siger Bente Boserup, leder af rådgivningen hos Børns Vilkår.Side 11