Fup med AMU-kurser har fundet sted i mange år

Arbejdsliv
Staten betaler for bevidst snyd med AMU-kurser. Private kursusudbydere arrangerer firmafester forklædt som AMU-kursus.

Private AMU-kursusudbydere snyder statskassen for millioner.

AMU-kurser skal opkvalificere ansattes kompetencer på det danske arbejdsmarked. Derfor betaler staten årligt 2,3 milliarder kroner til ordningen.

Men de penge er dårligt givet ud, for kursusudbyderne snyder statskassen. Det afslører TV2-programmet Operation X mandag.

I programmet bliver det dokumenteret, at ansatte på papiret bliver sendt på AMU-kursus, som de ikke har deltaget i.

Andre laver fiktive kontrakter med udenlandsk arbejdskraft, der skal lære dansk på kurset, men når det er slut, bliver kontrakten ophævet.

Og så er der eksempler på firmafester forklædt som AMU-kurser, der består af go-kart, paintball eller gourmetmadlavning. Underholdning, som staten altså betaler for.

Bekymrende adfærd

Marie Nørgaard Lauersen er områdedirektør på Tradium i Randers, der er landets største kombinationsskole sammensat af en teknisk skole, en handelsskole og et AMU center. Hun, mener, det er synd og skam for et godt uddannelsessystem, at der er brodne kar.

"Længe har vi desværre kunnet følge en tendens til en stærkt bekymrende adfærd, der ikke har været ok i forhold til et seriøst udbud af offentligt finansierede efteruddannelseskurser," siger Marie Nørgaard Laursen.

Hun er ærgerlig over, at der er skoler, der ikke vil forpligte sig til erhvervsskolernes fælles ”Code of conduct” og gennemføre AMU uddannelser efter hensigten. Det er med til at kaste et dårligt lys over hele AMU udbuddet, mener områdedirektøren.

Private er kun ude på at snyde

Ved denne tid for et år siden turnerede hun med Undervisningsministeriet og repræsentanter fra danske erhvervsskoler rundt i hele landet. Formålet var at gøre det klart over for alle godkendte AMU-udbydere og skoler, at der er etiske og kvalitetsmæssige spilleregler, som skal overholdes, når man er godkendt udbyder.

"Det er decideret pinligt og sørgeligt, at skoler lader sig narre af nogle private aktører, der kun er ude på at snyde," siger Marie Nørgaard Laursen.

Omfanget af snyden er endnu ukendt, men undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V), har iværksat en undersøgelse af hele AMU-området, der skal være klar inden sommerferien.

Undervisningsministeren ønsker ikke at kommentere sagen, før han har haft lejlighed til at se tv-udsendelsen.

Sådan snyder de

1. Der findes en lang række godkendte AMU-skoler i Danmark. De kan udlicitere nogle opgaver til private kursusudbydere. Når det sker, er det skolens ansvar at føre tilsyn med AMU-uddannelsen, men når det tilsyn svigter, kan svindlere på det private kursusmarked oprette AMU-kurser uden indhold, der bliver finansieret af staten.

2. Det er kun personer med nær tilknytning til det danske arbejdsmarked, der kan komme på et AMU-kursus. Men når en opgave er udliciteret, spekulerer private kursusudbydere i at ansætte udenlandsk arbejdskraft, der får en fiktiv kontrakt med et firma. Når kontrakten bliver godkendt af staten, bliver den lovlig, og pengene fosser ind til den private kursusudbyder. Det er stadig skolens pligt at føre tilsyn med kurserne.

Nyheder

Ældre ægtepar for vild

i en uge:

Levede af bær og

muddervand