FOA-Dennis raser over jobopslag: "Skal vi til at tjekke ansøgernes gener?"
"Udover at man skal have kompetencerne til et givent job, så skal man nu også til at være ekstra robust," siger FOA-formand Dennis Kristensen. Foto: Bax Lindhardt/Scanpix
FOA-formand Dennis Kristensen mener, at det er stærkt problematisk, når arbejdsgiverne efterspørger robuste medarbejdere.

Et jobopslag fra Albertslund Kommune har fået FOA-formand Dennis Kristensen til tasterne på Facebook.

I opslaget skriver kommunen, der søger en social- og sundhedsassistent samt en social og sundhedshjælper til pleje at demente, at man for at få stillingen "skal være psykisk og fysisk robust."

Og det er den formuleringen, der er faldet Dennis Kristensen for brystet.

- Det er desværre en tendens, som har stået på i et stykke tid, og som vi ser flere eksempler på. Udover at man skal have kompetencerne til et givent job, så skal man nu også til at være ekstra robust, siger han til Avisen.dk.

Slår man ordet 'robust' op i Den Danske Ordborg, som Dennis Kristensen har også har gjort, betyder det "modstandsdygtig over for slid, belastninger eller vanskelige betingelse".

- I denne sammenhæng forudsætter det, at man ikke bare er en gennemsnitlig social- og sundhedshjælper, men at man skal kunne tåle mere end de fleste. Det er stærkt problematisk, siger Dennis Kristensen.

I Albertslund Kommune er man dog langt fra enig i den udlægning.

- Vi opfatter gruppen som gode kvalificerede medarbejdere. Det, vi med formuleringen gør opmærksom på, er det særlige i arbejdet med demensramte mennesker, skriver Bjarne Webb, der er leder af plejeboligområdet og Sundhedshuset Albertslund, i et svar til Avisen.dk.

Skal vi til at tjekke gener?

Men Dennis Kristensen mener, at det er arbejdsladsen - og ikke den enkelte ansatte - der skal være robust.

- Ellers vi ovre i en sortering af arbejdskraften, som, jeg synes, er rigtig ubehagelig. Vi er rimelig tæt på en situation, hvor vi skal til at tjekke ansøgernes gener, så dem med de mest modstandsdygtige kan få jobbene. Det er en måde at betragte på arbejdskraft, som i mine øjne er helt utilstedelig, og som jeg synes, at der er grund til at gøre noget ved, siger Dennis Kristensen.

Han hæfter sig ved, at det er en udpræget tendens til, at det er i de fag, hvor der arbejdes med mennesker, at arbejdsgiverne søger efter robuste medarbejdere, men han mener også, at det er tale om en generel samfundstendens. 

En undersøgelse, som landest største jobsøgemaskine Jobindex lavede for Ugebrevet A4 i oktober, viste da også, at begreberne 'robust' og 'solid' er hastigt på vej frem i arbejdsgivernes bevidsthed. De to begreber optræder i henholdsvis fem og ni procent af stillingsopslagene.

- Det er et voldsomt tilbageskridt på arbejdsmiljøområdet, hvis ikke der bliver sat en stopper for det. Det er det, jeg løfter et advarselsflag om, siger Dennis Kristensen.

Hvis man ikke gør noget, vil konsekvensen ifølge fagbossen blive, at flere går ned med stress. Han henviser til en medlemsundersøgelse fra FOA fra sidste uge, der viser, at 71 procent af fagforeningens medlemmer har et arbejde, hvor det er nødvendigt at arbejde i meget højt tempo. Ligesom flere også bliver sygemeldt stress.

- Det er et meget konkret udslag af psyskiske belastninger, siger han.

Kommunen afviser kritik

Hos Albertslund Kommune mener man ikke, at man lægger ansvaret for arbejdsmiljøet over på medarbejderne. Tværtimod.

- Det er selvfølgelig os som arbejdsgiver, der har ansvaret for at skabe et godt arbejdsmiljø. Men når man arbejder med demensramte mennesker, er det et job, der kræver en vis robusthed. Psykisk – fordi demens kan føre til forskellige former for adfærd hos den, der lider af sygdommen, der kan blive til et psykisk pres på medarbejderen. Det skal man vide og kunne rumme som medarbejder. Man skal ikke bære udfordringerne alene – vi er meget opmærksomme på, at medarbejdergruppen har mulighed for at drøfte dette, når det kommer for. Fysisk – fordi der er borgere, der ikke kan meget selv, som man skal hjælpe, skriver Bjarne Webb i sit svar til Avisen.dk.

Se Dennis Kristensens Facebook-opslag nedenfor.

Blev lige gjort opmærksom på denne annonce, hvori Albertslund kommune søger en social- og sundhedsassistent og nogle...

Opslået af Dennis Kristensen på 27. januar 2016